2008-08-29 14:35Pressmeddelande

Momsfrågan: Vi utgår från att Anders Borg håller sitt löfte!

I våras fick vi veta att Sverige hade stämts inför EG-domstolen av EU-kommissionen eftersom den menade att den svenska lagstiftningen gällande moms och idéburna organisationer inte var anpassad till det EU-direktiv som gäller. Vi har en dialog med finansdepartementet i frågan och vi förutsätter att det löfte som finansminister Anders Borg lämnade då, fortfarande gäller; idéburna organisationer ska inte drabbas negativt.

Svenska regeringen kommer att tillsätta en utredning som skall vara klar våren 2009. Till utredningen knyts en referensgrupp från idéburna sektorn. Vi från FRII och Forum kommer inom kort gemensamt att inbjuda våra respektive medlemsorganisationer, där också Ideell Second hands medlemmar finns, till ett gemensamt möte för att diskutera det arbetet.

Vår utgångspunkt kommer då att vara att allt det arbete som utförs i våra organisationer inte får försvåras genom ökat krångel eller minskade ekonomiska marginaler.

Johan Oljeqvist, VD på Myrorna och ordförande för Ideell Second hand, påminner om att frågan var uppe för några år sedan och den ilska som den då skapade. Men han menar samtidigt att det är positivt att det nu, till skillnad från den gången, finns en dialog med regeringen på ett relativt tidigt stadium.

  • - Jag är övertygad om att vi kommer att kunna hitta fram till en lösning där våra verksamheter inte får sämre förutsättningar. Skulle det inte besannas så kommer vårt förtroende för regeringens arbete med oss idéburna organisationer, inte minst i Örn-överenskommelsen, att kraftigt minska.
  • - Vi instämmer i Oljeqvists bedömning och de signaler vi har fått från regeringskansliet i denna fråga ger oss gott hopp om en bra lösning i slutändan, säger Erik Zachrison, generalsekreterare på Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Göran Pettersson
Forum för Frivilligt Socialt Arbete
08-6510721

Johan Oljeqvist
Ideell Second hand
08-563 169 70

Erik Zachrison
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
08-6773090


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.