2017-02-14 08:00Pressmeddelande

Microsoft stärker Sveriges föreningar

I en tid när föreningslivet behövs mer än på länge växer Microsofts stöd till landets ideella organisationer. Under 2016 fick 671 organisationer programvara för 63 miljoner, plus digitala molntjänster för 24,3 miljoner för att kunna utveckla sin verksamhet.

– Att vara med och digitalisera föreningslivet i Sverige är en självklarhet för oss. Vi ser civilsamhällets stora påverkan i att ge unga en meningsfull fritid, ge nyanlända en väg in i Sverige och att skapa demokratisk delaktighet för alla. Vi stärker upp med det vi är bäst på - att skapa nya möjligheter genom digitala verktyg, säger Daniel Akenine, ansvarig för Microsofts lokala citizenship-arbete.

Föreningar i alla dess olika former kan få tillgång till programvarudonationer från Microsoft genom dess samarbetspartner TechSoup utan att behöva tänka på den stora kostnad som det kan föra med sig. Tack vare Microsoft kan föreningar hålla sig uppdaterade digitalt och använda sina ekonomiska resurser till sin verksamhet.

– Det är en fantastisk möjlighet att vi på TechSoup tillsammans med Microsoft kan stärka Sveriges föreningar. Vi har märkt av ett ökad efterfrågan på den här typen av donationer, och är glada över att kunna hjälpa föreningar att hjälpa ännu mer. Det vi gör tillsammans Microsoft skapar en oerhörd samhällsnytta, säger Andreas Ericsson, Verksamhetsledare på TechSoup Sverige.

I Sverige samlar TechSoup närmar 3 000 organisationer utspritt i hela landet. Behovet skiljer sig oftast åt men i grunden finns samma efterfrågan. Ideella organisationer vill vara moderna, ligga i framkant och har snarlika behov av tekniska lösningar som företag har. Genom TechSoup och med stort stöd av Microsoft kan behoven tillgodoses.


För mer information & kontakt
Johanna Snickars
+46(0)8 410 455 56
Kommunikationschef, Microsoft

Samuel Somo
+46(0)72-248 33 17
Presskontakt, TechSoup Sverige

TechSoup ger föreningar, stiftelser, bibliotek, samfund och folkhögskolor tillgång till teknik, programvara och digitala tjänster från flera världsledande företag som Microsoft, Google, Adobe, Symantec m.fl. TechSoup är en global organisation med sitt huvudsäte i USA. TechSoup har funnits i Sverige sedan 2010 och är en del av organisationen Forum- Idéburna organisationer med social inriktning. För mer information www.techsoup.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.