2011-04-20 06:06Pressmeddelande

Låt inte frivilligarbete bli ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden

Det ideella engagemanget är en viktig del av vår demokrati och välfärd. Men vi vill starkt varna för en utveckling där stat, regioner, landsting och kommuner tar över och organiserar det frivilliga arbetet i Sverige.  Vi värnar om den generella välfärden och att medborgarna får sina behov av välfärdstjänster tillgodosedda av professionell personal. Det skriver ordförandena för Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Kommunal, SKTF och Vårdförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle idag.

I debattartikeln förklarar Anna Carlstedt, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Annelie Nordström, Kommunal, Eva Nordmark, SKTF och Anna-Karin Eklund, Vårdförbundet, varför det är problematiskt när det offentliga själva organiserar frivilligarbetet och vad det får för konsekvenser för välfärden.

Trots att regeringen genom överenskommelsen med SKL och de idéburna organisationerna inom det sociala området säger att de idéburna organisationernas verksamhet ska utveckla välfärden, inte ses som en besparing, har man inte vågat ta ställning i frågan om organisering. Vi ser den frågan som central och vill veta vad de ansvariga ministrarna Göran Hägglund, Maria Larsson, Stefan Attefall och Nyamko Sabuni tycker.

Relationen mellan det offentliga och det ideella måste grundas på medborgarnas förväntningar på den svenska välfärdsmodellen. Främja idéburna organisationer, men låt inte frivilligarbete bli ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden!

Debattartikeln, publicerad i Dagens Samhälle nr 15 den 20 april, finns att läsa här: http://socialforum.se/se/Nyheter/Lat_inte_frivilligarbete_bli_ett_verktyg_for_nedrustning_av_den_generella_valfarden/

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.