2010-10-06 11:35Pressmeddelande

Inte bara idrottsrörelsen behöver stabil finansiering

Det är bara att gratulera idrottsrörelsen, som lovas stabil finansiering i Fredrik Reinfeldts regeringsförklaring. Stabil finansiering för civilsamhällets organisationer är en fråga som Forum för Frivilligt Socialt Arbete drivit länge, men det behöver hela sektorn för att ha råd med en fungerande infrastruktur. Men för sektorn i övrigt hänvisar Reinfeldt till avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet, och det gäller bara delar av sektorn.

-          Samtidigt är det mycket glädjande att civilsamhällets organisationer så tydligt lyftes i regeringsförklaringen, och litet extra roligt att den delen av talet inleddes med orden ”Samhället är större än staten”, som är en av Forums gamla paroller, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

I regeringsförklaringen sade Fredrik Reinfeldt:

Samhället är större än staten. Ett öppet och tolerant samhälle byggs på tydliga värden, där vi skiljer rätt från fel, visar tolerans för olikheter och ger utrymme för människor att växa. Samhällsbyggandet utförs varje dag av de människor som deltar i och utgör det civila samhället, med dess breda spektra av frivilliga och ideella föreningar och verksamheter.

Vi vill fortsatt uppmuntra de ideella krafterna genom att förenkla för engagemang och låta det civila samhällets gemenskaper utvecklas i enlighet med sin särart. Vi vill samarbeta med och komplettera den ideella sektorn, inte styra över och konkurrera. Som ett led i detta och om ekonomin tillåter är ambitionen att införa avdragsrätt för gåvor till hjälpverksamhet.

Idrotten är vår största folkrörelse. Vi vill föra en idrottspolitik som skapar möjligheter för fler att motionera och idrotta. Särskilt vill vi betona möjligheten för barn och unga att delta i idrottslivet. Därför förlängs Idrottslyftet och ges en stabil finansiering via statsbudgeten.

-          Det känns mycket bra att grundtankarna i överenskommelsen mellan regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting lyftes så tydligt i regeringsförklaringen. Under föregående mandatperiod har regeringen varit mycket inkluderande gentemot civilsamhällets organisationer i utformningen av politiken för det civila samhället, säger Göran Pettersson.

-          Nu hoppas vi att det inte bara är tomma ord om vår viktiga roll, utan även visar sig konkret i en stabil finansiering för hela sektorn, fortsätter Göran Pettersson.

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se www.socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.