2020-10-08 14:50Pressmeddelande

Innovation i civilsamhället har chans till utmärkelsen Årets initiativ

null

Årets initiativ delas ut av intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning för att uppmärksamma civilsamhällets innovationskraft. Utmärkelsen tilldelas en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

–Varje dag flyttar civilsamhället berg, och det blev tydligt inte minst nu under coronakrisen. Det känns därför viktigt att vi får möjlighet att genom Årets initiativ uppmärksamma innovationer i civilsamhället som har potential att skapa verklig samhällsförändring, säger Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Årets initiativ är en utmärkelse som tilldelas en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Forum vill med Årets initiativ uppmärksamma den viktiga roll som civilsamhället spelar i att genom sin innovationsförmåga bidra till att förbättra vårt samhälle. Tanken är också att utmärkelsen ska inspirera till fortsatt innovativ samhällsförbättring.

–Årets initiativ sätter ljus på civilsamhällets bidrag till att bygga vår demokrati och vår välfärd. Kvinnojourerna, sjöräddningen, Missing People och Wikipedia – alla är exempel på innovationer som har uppstått i civilsamhället, och som inte hade funnits om inte människor gått samman utifrån en tydlig idé om samhällsförbättring. I en tid då samhällsutmaningarna växer sig allt större och mer komplexa behövs denna innovationskraft mer än någonsin, säger Patrik Schröder.

Nominera till Årets initiativ här.

Läs mer om Årets initiativ här.

För mer information, kontakta:
Anna Snell, pressansvarig
Telefon: 073-554 23 23
E-post: anna.snell@volontarbyran.org

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.