2019-07-03 18:56Pressmeddelande

Initiativ till försvar för det demokratiska utrymmet är finalist i utmärkelsen "Snällast i Almedalen"

null

Tillsammans med en lång rad civilsamhällesorganisationer har Forum - idéburna organisationer med social inriktning under Almedalsveckan uppmärksammat det faktum att organisationer som RFSL känt en så pass stor hotbild från nazister att de valt bort att delta i Almedalen. Ett av initiativen som markerar mot detta går under hashtaggen #paxarplats. Under evenemang i Almedalen har många organisationer valt att reservera en tom stol klädd i regnbågsflagga. Initiativet #paxarplats är nu finalist i utmärkelsen Snällast i Almedalen. 

- Det demokratiska utrymmet krymper och det blir allt svårare för många organisationer att höja sin röst och ta plats i det offentliga rummet, säger Patrik Schröder, ordförande, Forum - idéburna organisationer med social inriktning. Det vill vi uppmärksamma och i Almedalen har vi valt att reservera en stol för alla de som inte kan vara här. Vi #paxarplats med hjälp av en regnbågsflagga som symbol för öppenhet och mångfald. 

Många organisationer och politiska partier har ställt sig bakom initiativet eller på andra sätt markerat till försvar för det demokratiska utrymmet.

- Almedalen och alla andra demokratiska mötesplatser måste vara tillgängliga för alla fredliga och demokratiska rörelser, säger Patrik Schröder. Vi paxar plats för RFSL, och för alla andra vars engagemang begränsas på grund av hat och hot. 

För mer information, kontakta: 
Patrik Schröder, ordförande, Forum - idéburna organisationer med social inriktning 
Telefon: 070 692 06 53
E-post: patrik.schroder@rb.se 

Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

Om Snällast i Almedalen
För tredje året i rad delas utmärkelsen "Snällast i Almedalen" ut för att uppmärksamma personer eller organisationer som hållit en positiv och konstruktiv ton inför och under politikerveckan på Gotland. Läs mer om utmärkelsen Snällast i Almedalen: https://www.mynewsdesk.com/se/mysafety/pressreleases/de-aer-finalister-till-snaellast-i-almedalen-2019-2893690   

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.