2010-07-06 06:19Pressmeddelande

Inför vem ansvarar ideella organisationer?

De ideella organisationerna utför välfärdstjänster, får statsbidrag och tar rollen som betydelsefulla samhällsaktörer. Men när Kyrkans Tidning granskade 100 ideella organisationer visade sig sektorn måttligt öppen och intresserad av att låta sig granskas. Seminariet presenterar undersökningen och ställer frågan vem de ideella aktörerna ansvarar inför - bara sina medlemmar, eller kanske en bredare allmänhet? Seminariet är ett samarrangemang mellan Kyrkans Tidning och Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Medverkande
David Qviström, journalist Kyrkans Tidning. Moderator: Hanna Broberg, chef Överenskommelsekansliet. I panelen: Anders Ahlberg, chefredaktör Kyrkans Tidning, Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete samt Per Westberg, utvecklingshcef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ordförande för Stiftelsen Stora Sköndal.

Tid: 6/7 2010 10.00–11.00
Plats: Församlingshuset Domkyrkan, Norra Kyrkogatan 4, Visby

Arrangörer
Forum för frivilligt socialt arbete och Kyrkans Tidning

Kontakt
Göran Pettersson, Generalsekreterare, Forum för Frivilligt Socialt Arbete
070-9965425, goran.pettersson@socialforum.se 
David Qviström, Journalist, Kyrkans Tidning
0706-29 13 03, david.qvistrom@kyrkanstidning.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden.
http://socialforum.se/


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.