2018-09-06 08:58Pressmeddelande

Ideella sektorns sociala insatser har chans till priset Årets initiativ

null

Förskolan, hemtjänsten och ambulansen är exempel på initiativ som en gång i tiden startades i föreningslivet. Än i dag utvecklas och förbättras samhället genom ideella organisationer och deras insatser. Det vill intresseorganisationen Forum tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova uppmärksamma genom utmärkelsen Årets initiativ 2018. I dag startar nomineringsperioden.

– Det är så många ideella insatser som vi tar för givet i Sverige. Men varje dag flyttar civilsamhället berg och kommer på nya lösningar på samhällsproblem. Det känns jättekul att vi kan uppmärksamma betydelsefulla insatser genom Årets initiativ, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Priset tilldelas en organisation som under 2017/2018 stått bakom ett initiativ som på ett kreativt och nytänkande sätt visat på samhällsförändring. Vinnaren kommer att koras under en prisutdelning på den Internationella Frivilligdagen den 5 december. Tidigare år har bland annat Fritidsbanken och Skjutsgruppen fått priset Årets initiativ.

– Vi vill bistå samhällsutvecklingen genom att bland annat stötta civilsamhället i att bli ännu bättre. Ett starkt samhälle gynnas alla av. Vi engagerar oss genom att erbjuda vår kunskap, erfarenhet och teknik. Vi ser fram emot att hitta Sveriges bästa initiativ och tillsammans stärka det ytterligare, säger Susanna Salwén, ansvarig för IBMs externa relationer och samhällsengagemang (CSR).

Den ideella organisationen #jagärhär, vars verksamhet innebär att motverka hat och hot genom deltagande i kommentarsfält på nätet, blev Årets initiativ 2017. ”Vi får utstå mycket smutskastning; propaganda, hat och hot. Därför betyder det extra mycket för oss när andra står kvar vid vår sida. Det är genom att hålla ihop och inte låta oss skrämmas som vi kommer att lyckas förändra till slut”, säger Mina Dennert, grundare till #jagärhär, om utmärkelsen.

– Årets initiativ är ett utmärkt sätt att lyfta nytänkande lösningar på några av våra stora samhällsutmaningar, Vinnova är glada att kunna bidra till att stötta innovatörer inom civilsamhällessektorn, säger Judit Wefer från Vinnovas program för Social innovation.


Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova. Organisationen som får priset kommer att vinna äran samt rådgivning från IBM. 

Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.

Nomineringsperioden är öppen 6 september - 26 september. NOMINERA HÄR!För mer information, kontakta:

Paulina Troillet

Projektsamordnare

Forum – idéburna organisationer med social inriktning

0734-227432

paulina.troillet@socialforum.se


Om IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova

IBM är ett av världens största teknikbolag och jobbar bland annat med kognitiva lösningar, transformationer av branscher och strategiutveckling. Att vara en del av Årets initiativ har känts som en naturlig satsning i IBM:s Corporate Citizenship-verksamhet.

Mötesplats Social Innovation vid Malmö universitet är den samlande nationella kunskapsnoden för social innovation och social entreprenörskap. Tillsammans med såväl akademi, som näringsliv och offentliga och ideella aktörer bygger de kapacitet för innovation som möter samhällsutmaningar.

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. De har som uppgift att främja hållbar tillväxt genom att bland annat förbättra förutsättningarna för innovation. Varje år investerar de cirka 2,7 miljarder kronor i olika insatser. Vinnova stöttar civilsamhällesaktörer genom programmet för Social innovation.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.