2017-06-28 07:16Pressmeddelande

Idéburna aktörer växlar upp sitt samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige

null

Forum tillsammans med Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan och Rädda Barnen växlar nu upp sitt samarbete för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. Ett gemensamt projekt som sätter fokus på etableringsprocessen för nyanlända blir första steget i det nya samarbetet.

– Vi ser att Sverige går bra på många områden med exempelvis en bättre ekonomi och fler i arbete. Men många människor ser inte röken av detta. Klyftorna ökar och utsattheten i många områden är stor. Därför behöver civilsamhället samverka ännu mer. Detta är ett steg i den riktningen, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Redan i dag sker många samarbeten mellan dessa fem organisationer. Inte minst lokalt. I Västerås driver Riksidrottsförbundet och Röda Korset verksamhet där nyanlända kvinnor får möjlighet att lära sig simma. Och i Östersund bedriver Röda Korset sedan flera år olika verksamheter på asylboendet Grytan i samverkan med bland andra Svenska kyrkan. I Malmö arbetar Rädda Barnen och Röda Korset inom satsningen Framtidens hus i Lindängen.

– Vi gör redan mycket men vi tror att vi kan göra ännu mer. Med vår långa erfarenhet av att samlas kring gemensamma idéer och verksamheter vill vi nu ta ett tydligare ansvar för ett samhälle som håller ihop och där alla människor får möjlighet att växa, säger Anders Danielsson, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

– Civilsamhället gör i dag stora insatser för människor och för samhället i stort. Svensk idrott är en pusselbit och när vi samverkar med andra organisationer kan vi tillsammans göra helheten bättre, säger Stefan Bergh, generalsekreterare för Riksidrottsförbundet.

Det första gemensamma samarbetet kommer att handla om att utveckla etableringsprocessen tillsammans med personer som är nyanlända. Att följa en individ hela vägen och att nyckelaktörer inom civilsamhället, det offentliga och näringslivet samverkar i alla steg är ledorden i arbetet.

– Vi behöver ge människor bättre förutsättningar för att skapa sitt nya liv Sverige utifrån deras egna drömmar, förutsättningar och behov. Vi alla behöver bli bättre på att fråga ”Vad vill du och hur kan jag stödja dig på vägen?”. Det betyder att vi behöver tänka och göra annorlunda än vad vi gjort tidigare. Det behöver vi göra tillsammans, säger Elisabeth Dahlén, generalsekreterare för Rädda Barnen.

– Lokalt har våra församlingar samarbetat sedan lång tid med både Rädda Barnen, Röda Korset, idrottsklubbar av olika slag och andra aktörer i civilsamhället. Vi vill ta vara på de erfarenheter av samverkan som redan vunnits och tillsammans utveckla vår förmåga att bidra till ett öppet, inkluderande och hållbart samhälle, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Gemensamt samtal i Almedalen 3 juli
Under Almedalsveckan den 3 juli kl: 13.45 i Ideella trädgården medverkar generalsekreterarna för Forum, Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Svenska kyrkan tillsammans med Civilminister Ardalan Shekarabi i ett fördjupande samtal om hur vi tillsammans kan bryta utanförskapet. Journalister är välkomna. Läs mer och anmäl dig här.

För fler kommentarer kontakta:

Elin Aronsson
0722-31 57 41

elin.aronsson@socialforum.se
Kommunikatör

Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Foto: En Frisk Generation

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.