2017-04-04 15:35Pressmeddelande

Idéburet offentligt partnerskap i centrum när Forum träffar Civilministern om Agenda 2030

null

Forums modell Idéburet offentligt partnerskap står i centrum när civilsamhället under onsdagen överlämnar en möjlighetslista inför Agenda 2030 till Civilminister Ardalan Shekarabi. I möjlighetslistan beskrivs hur partnerskap mellan sektorer blir avgörande i frågor som tidiga insatser för asylsökande, vägar till arbetsmarknaden och förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

– Forum tog fram modellen Idéburet offentligt partnerskap för att det behövdes bättre samverkan mellan den idéburna och den offentliga sektorn. Bara genom samverkan mellan olika sektorer kan de ambitiösa globala målen i Agenda 2030 nås, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Möjlighetslistan presenterar områden där det finns stor potential för partnerskap mellan sektorer i syfte att uppnå de globala målen.

– Forums medlemmar är mycket aktiva i arbetet med tidiga insatser för asylsökande, att skapa kortare vägar till arbetsmarknaden och i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Återkommande i vår dialog och i våra projekt om dessa frågor är vikten av partnerskap med andra sektorer. Civilsamhället kommer spela en central roll i uppfyllande av FN:s globala mål. Det förstår den svenska regeringen. Men vi behöver bli bättre på samverkan, därför är det viktigt att det Idéburna offentliga partnerskapet får så stor roll här.

Forum har varit med och planerat dialogmötet, som är ett av fyra möten Civilministern ska använda som inspel inför Sveriges redovisning av Agenda 2030 under FN:s politiska högnivåforum i New York i juli.

Förenta Nationernas globala utvecklingsmål Agenda 2030 syftar till att uppnå en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld. För att uppnå de 17 målen som har fastslagits av FN:s generalförsamling identifierar Agenda2030 bland annat civilsamhället som en viktig aktör i arbetet för att åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

Var?
Mötet äger rum i Länsstyrelsens lokaler i Göteborg

När?
5 april, 09.00-11.30

Anmälan
Föranmälan för journalister krävs, kontakta Forums presskontakt: Elin Aronsson, elin.aronsson@socialforum.se, 0722-31 57 41

Foto: Erik Cronberg

För fler kommenterar kontakta:

Elin Aronsson
Presskontakt
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum - idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.