2009-06-27 00:00Pressmeddelande

Idéburet i Almedalen

Måndagen den 29/6 arrangerar en bred samling av organisationer seminarier i Visby som visar bredden av den idéburna rörelsen i Sverige.

Det sker på Hästgatan 1. Börjar med frukost vid 08.00 och fortsätter hela dagen.

I programmet som är bifogat detta pressmeddelande finns tips om fler idéburna arrangemang under den kommande Almdelasveckan!


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.