2008-12-05 11:53Pressmeddelande

Hurra, för engagemanget!

Idag den 5 december är det internationella frivilligdagen. I år finns det anledning att fira extra mycket. Nu har vi kommit i mål med överenskommelsen mellan de idéburna organisationerna, regeringen och Sverige Kommuner och Landsting.

Vi firar i år att det nu finns en överenskommelse om bättre samverkan och dialog mellan det offentliga och de idéburna organisationerna. Detta är en helt ny förutsättning för engagemanget och för organisationernas självständighet.

- Genom arbetet med överenskommelsen har vi lyft upp problem och möjligheter. Det har blivit synligt vad det idéburna engagemanget betyder och vi har fått ett erkännande för att vi finns och för det vi kan, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete och en av dem som förhandlat fram överenskommelsen

På en konferens i regeringskansliet den 9 december kommer överenskommelsen att lanseras, med tal av Nyamko Sabuni, Maria Larsson och Göran Hägglund samt företrädare från den ideella sektorn samt SKL. I samband med denna kommer särskild pressträff med närvarande ministrar och sektorsföreträdare att arrangeras.

Forum har drivit frågan om spelregler för samverkan mellan den ideella och offentliga sektorn som nu finns i den nya överenskommelsen. De principer och utgångspunkter som nu finns med kommer att ha stor betydelse för det lokala arbetet med bättre dialog och samverkan. Överenskommelsen stöds av samtliga riksdagspartier samt SKL.

För kontakt

Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete

0709-96 54 25

goran.pettersson@socialforum.se

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer med 34 medlemmar, bl a Svenska kyrkan, Röda Korset, brottsofferjourerna, kvinnojourerna, BRIS och IOGT-NTO. Forum är också huvudman för Volontärbyrån.

Se också vår hemsida www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.