2016-02-24 06:08Pressmeddelande

Hur kan vi som samhälle ta till vara på alla goda viljor?

null

Under hösten 2015 sattes frågan om ideellt engagemang på sin spets. Plötsligt växte engagemanget hos befolkningen kraftigt, på grund av en akut situation för flyktingar som sökte sig till Europa och Sverige. På många håll var intresset från folk som ville engagera sig långt större än vad organisationer och kommuner kunde möta. Detta har aktualiserat både den enorma potential som frivilligt arbete har för en lång rad samhällsutmaningar – och att det finns strukturella (och kanske även politiska) brister för att ta till vara på alla goda viljor. Det är en möjlighet och samtidigt en utmaning.

Hur skapas utrymme för människors engagemang och vilja att bidra? Vad kan organisationerna själva göra? Vad kan det offentliga göra? Finns det lösningar som bara uppstå i samverkan mellan sektorerna? Och vad spelar befintliga strukturer för samverkan för roll?

Detta är temat för Morgonforum den 26/2 som denna vecka anordnas i Hartwickska Huset på Söder i Stockholm. Kom dit och var en del av ett steg framåt för ett bättre samhälle!

Vi bjuder på kaffe, smörgås, utrymme att tala med varandra och ta upp frågor som ni i publiken vill föra fram till panelen från kl 8, panelsamtalet startar 8.30 och pågår i ungefär en timme. Efter seminariet finns möjlighet att stanna kvar och fortsätta diskussionen. Vi återkommer med namnen på de medverkande i panelen.

Se anmälan nedan.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.