2018-12-06 08:46Pressmeddelande

Hon fick Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018!

null

Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018 går till Pearl Mulkerrins för hennes masteruppsats Is the Democratic Space Shrinking – Human Rights Implementation in Viet Nam? A Case Study of the Democratic Space for Civil Society in Viet Nam.

– Det känns mycket roligt! Jag känner mig djupt ärad över att få ta emot det här priset och vill ge ett stort tack till Ideell Arena, Forum och Famna, säger Pearl.

Masteruppsatsen i mänskliga rättigheter, som är skriven vid Teologiska institutionen på Uppsala universitet, är baserad på Pearls forskning om civilsamhället och det demokratiska utrymmet i Vietnam.

– Jag kände mig djupt bekymrad över de inskränkningar av yttrande- och åsiktsfriheten som många stater begick och hur detta särskilt drabbade media, organisationer och inte minst människorättsförsvarare runt om i världen. MR-studenten, som jag var, ville undersöka detta fenomen och fördjupa mig inom den vietnamesiska kontexten, givet den rapporterade förekomsten av dessa inskränkningar i Sydostasien, förklarar hon.

Civilsamhällets uppsatsstipendium delas ut varje år och har bland annat till syfte att belysa vikten av civilsamhällesforskning, något som Ideell Arena, Forum och Famna tycker är viktigt.

– Att civilsamhället i många delar av världen krymper är ett hot mot demokratin och mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt med forskning om civilsamhället för att belysa och öka kunskap om den ideella sektorns betydelse. Årets vinnare av Civilsamhällets uppsatsstipendium lyfter vikten av ett fritt civilsamhälle för en fungerande demokrati, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum. 

Läs mer om Pearl och hennes uppsats på Forums hemsida.


Om Civilsamhällets uppsatsstipendium

Stipendiet delas ut varje år på Frivilligdagen. Aktuella uppsatser kan vara på kandidat-, magister- eller masternivå som behandlar någon aspekt av civilsamhället och dess organisationers betydelse för samhällsutvecklingen.

Bakom utmärkelsen står Ideell Arena, Forum – idéburna organisationer med social inriktning och Famna – riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg. 

I år skickades ett tjugotal uppsatser in varav fyra gick till final. En fristående akademisk jury har bedömt de fyra finalbidragen och valt ut den främsta. Det är författaren till denna uppsats som på Frivilligdagen tilldelas Civilsamhällets uppsatsstipendium 2018.

För frågor och kommentarer kontakta:

Paulina Troillet
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0734-227432
paulina.troillet@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.