2007-10-04 11:40Pressmeddelande

Hembakade kanelbullar vid riksdagen

null

Idag bjuder Forum för Frivilligt Socialt Arbete på hembakade kanelbullar
vid riksdagen 13.00-14.00.

Bakgrunden är att det är kanelbullens dag och att stora delar av den ideella sektorn bygger på mötet över en kopp kaffe, samtalet och omtanken. Kanelbullen bakas ofta av frivilliga som skänker till verksamheterna.

Flera av dessa ideella mötesplatser tvingas nu skaffa inspekterade kök och hygienplaner. Livsmedelslagstiftningen handlar om att säkerställa hygienen och att maten som delas ut är säkert hanterad. Frivilligverksamheterna jämställs med livsmedelsföretag om det finns en viss organisation och en viss kontinuitet i verksamheten.

Livsmedelsverkets vägledning om hur lagen ska tolkas och tillämpas ger stort utrymme för myndighetsutövning lokalt som i praktiken stänger ned ideell verksamhet. Kommunen kan välja att göra vissa undantag, men måste inte. Successivt tvingas fler och fler verksamheter att avstå från fika, mackor och soppluncher för att de annars måste registrera sig och bli godkända.

- Det rimliga vore att det fanns enkla råd som är anpassade för våra verksamheter och att vi får ett riktigt undantag. Vad jag vet händer det aldrig att människor blir sjuka av fikat på dagverksamheter för ensamma äldre, arbetsträningar för tidigare missbrukare eller alla träffarna inom kyrkorna och idrottsrörelsen, säger Göran Pettersson generalsekreterare i Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

- Vi skulle vilja att det offentliga ser våra ideella verksamheters perspektiv och behov, vad det betyder för samhället. Den ideella sektorn bygger till en del ekonomiskt på fika försäljningen och i hög grad socialt på mötet i samband med maten, avslutar Göran Pettersson.
För kontakt
Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum för Frivilligt Socialt Arbete
0709-96 54 25
goran.pettersson@socialforum.se


Se också vår hemsida www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.