2016-09-27 07:41Pressmeddelande

Göran Pettersson: "Det svenska utbildningsväsendet missar den ideella sektorns förändrade betydelse."

null

Det är på tiden att elever och studenter, från grundskola till universitet, får lära sig mer om det svenska föreningslivet. Gustav Fridolin vi vill se ett nytt skolutvecklingsprogram där kunskap om den ideella sektorn har en central del. Det skriver Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning, i en debattartikel i Sydsvenskan i dag.

– En student kan i dag gå igenom både grundskola, gymnasium och universitet utan att lära sig någonting om det svenska föreningslivet. Det är problematiskt då den ideella sektorn spelar en avgörande roll i samhället, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

I våras gjorde den statliga civilsamhällesutredningen bedömningen att Civilsamhällets och föreningslivets roll i demokratin bör omfattas av ett nationellt skolutvecklingsprogram”. Forum vill därför se att utbildningsdepartementet med utbildningsminister Gustav Fridolin i spetsen går från ord till handling och tar steget till ett nytt skolutvecklingsprogram där kunskap om den ideella sektorn utgör en central del.

– Vi ser i dag att människor som arbetar i viktiga samhällsfunktioner, som socionomer, lärare, journalister och ekonomer, saknar viktiga kunskaper för att kunna utföra sina uppdrag på bästa sätt. Om inte dessa yrkesgrupper förstår vikten av den ideella sektorn kan det i sin tur drabba vår verksamhet, fortsätter Göran Pettersson.

”Konsekvensen av dagens kunskapsbrist är att verksamheter som flyktingmottagande, etablering av nyanlända, stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld blir lidande. Samverkan mellan offentliga instanser och till exempel en ideell kvinnojour är i många fall avgörande för att stödet till de våldsutsatta kvinnorna och deras barn ska fungera. Därför borde det svenska utbildningssystemet, från grundskola till universitet, ha läromedel som inkluderar föreningskunskap, kunniga pedagoger som kan berätta om civilsamhället och ett väl utvecklat samarbete med föreningslivet.” (Ur debattartikeln)

Läs debattartikeln här.

För fler kommentarer kontakta:
Elin Aronsson, kommunikatör
0722-31 57 41
elin.aronsson@socialforum.se

Foto: Erik Cronberg

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.