2013-06-25 08:00Pressmeddelande

Gör EU-fonderna mer tillgängliga för samhällsbyggare!

Vi är på väg in i en ny period av sju år (2014-2020) då mycket pengar och mycket energi kommer att satsas på att uppnå målsättningarna i EU2020; en växande ekonomi och minskat utanförskap. Frågan är, som vanligt, om det civila samhället får plats i arbetet? 

- Vi kan se att det civila samhällets organisationer inte finns tydligt med i programarbetet och vi är rädda att det innebär att de hinder för medverkan som kännetecknade den nuvarande perioden kvarstår, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

Krångliga ansökningar, för detaljerad uppföljning, svårigheter att hantera betalning i efterhand är några av de problem som många organisationer berättar om.

För att nå målsättningarna är medverkan av det civila samhället nödvändig. 

- Det handlar om att nå människor som av olika skäl har en tuff livssituation, att skapa sammanhang där alla känner att de kan och får vara med och bidra på allvar till samhället. Vi ser inte att vår roll i detta präglar programskrivningen nu och det är därför vi tillsammans med andra organisationer skriver till regeringen, säger Pettersson.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.