2006-07-05 05:30Pressmeddelande

Fullsatt hos Forum i Almedalen

Fullsatt seminarium i Visby under politikerveckan, om ideella organisationer och deras roll i välfärden och demokratin. Fler och fler ser sektorns betydelse för välfärd och demokrati och att det behövs en sammanhållen politik.

När Forum för Frivilligt Socialt Arbete inbjöd till en diskussion om ideella organisationers roll i välfärden och demokratin var intresset stort. Det var uppenbart för alla församlade att frågan är på väg högre upp på den allmänna dagordningen. Den gamla bilden av samhället som bara bestående av offentligt och marknad, rämnar nu för en annan bild där ideella organisationer ses som en egen tydlig sektor i samhället. Och när detta sker, blir det tydligt att politiken inte skapat sammanhållna förutsättningar för verksamheterna. Det gäller till exempel i bidragssystemen, kopplingen till socialförsäkringarna, upphandlingar och naturligtvis skattesystemet.

Jens Henriksson, statssekreterare (s) på finansdepartementet, erkände mycket frankt att politiken inte sett sektorn, att dess gemensamma frågor faktiskt har negligerats. Men han sa samtidigt att nu är vi inne i en process tillsammans med Forum, där vi försöker hitta spelregler. En process som inte är enkel, där svaren inte är givna.

Eric Edlund, Forums ordförande kommenterar Henrikssons uttalande:

- Det är mycket roligt att höra att tanken bakom spelregelsfrågorna nu verkar har slagit rot hos regeringen, det ger oss tillförsikt. Inte egentligen för att Forums spelregelsarbete slår igenom, utan för att det finns så mycket mer som skulle kunna göras lokalt om vi inom de ideella organisationerna fick rätt förutsättningar.

Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreterare för Rädda Barnen, diskuterade ideella organisationers ansvar för välfärdsfrågorna, men på ett annat sätt än kanske varit vanligt i Forum-sammanhang. Hon tydliggjorde vikten av att i grunden fundera igenom ifall man verkligen skall gå in i en utförar-roll. Man skall då vara beredd på att bli granskad, och granskningen kanske inte alltid ger en positiv bild. Är vi beredda att ta det förtroendetapp det kan ge i vårt påverkansarbete, frågade Gornitzka.

Kontakt:
Göran Pettersson
070-9965425


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.