2011-09-22 06:01Pressmeddelande

Frivilligt arbete viktigt för Europas framtid!

-          Kommissionen säger tydligt att det frivilliga arbetet är direkt kopplat till EU:s långsiktiga strategi – EU2020 – och Europas framtida utveckling. De lyfter också fram helheten av det frivilliga arbetet, och värderar det inom alla områden; idrott, sociala frågor, välfärd, hälsa, juridik, kultur, utbildning, ungdomar, miljö, klimat, konsumentfrågor, bistånd, utvecklingsfrågor och jämlikhet. Det är glädjande, säger Mats Bernerstedt, ordförande på Civos

Kommissionen har involverat i princip alla sina generaldirektorat i produktionen av meddelandet, vilket är ganska ovanligt.

-          Kommissionens arbete med meddelandet är inspirerande! Jag tror att om vår svenska regering skulle göra samma sak – involvera alla departement i att ta fram en radikalt ny politik för det civila samhället – så skulle det ge stora möjligheter för Sverige att utvecklas, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. I Sverige har regeringen tyvärr hittills valt att inte se på sektorn som helhet, och att respektive departement eller myndighet bara tittar på frågor som har med just dem att göra.

-          Det är oerhört positivt att meddelandet lyfter fram vår roll inom EU2020-strategin. De skriver att det frivilliga arbetet direkt påverkar målsättningarnas kring social inklusion, möjligheten till anställning, utbildning, kunskapsutveckling, medborgarskap, social sammanhållning, känsla av lycka, deltagande, aktivitet och frivilligas välmående, poängterar Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete. Sedan hade vi kanske ändå hoppats att Kommissionen hade gått längre i att lyfta fram konkreta behov som stöd till infrastruktur, finansieringsfrågor och juridik som behöver lösas. Men Kommissionens meddelande är ändå ett viktigt steg på vägen!

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se 

Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan är intresseorganisationen för folkrörelser, ideellt och idéburet. Civos medlemmar verkar inom stora delar av Föreningssverige. Syftet med Civos är att genom samverkan mellan organisationer från olika områden – ungdomsorganisationer, etniska organisationer, kulturorganisationer, trossamfund, socialt verksamma organisationer, folkbildning, kvinnorörelse, nykterhetsrörelse, kooperation, arbetsgivarorganisationer med flera – stärka det civila samhället. Tillsammans organiserar våra medlemmar tiotusentals lokala föreningar i Sverige.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.