2008-05-29 11:00Pressmeddelande

Frivillighet på modet

 

Sammanställning av frivilligt arbete nära välfärden

Forum för Frivilligt Socialt Arbete har gått igenom alla kommunernas hemsidor för att få en bild av hur kommunerna arbetar med frivilligarbete knutet till välfärdens kärnområden. Sammanställningen visar att kommunernas intresse är stort och växande. Den visar också att det finns många samarbeten mellan kommunerna och ideella verksamheter. Det finns en bas för fortsatt lokal samverkan och en grund för dialogen utifrån Överenskommelsen mellan staten och socialt inriktade idéburna organisationer.

Den verksamhet som kommunerna bygger upp styrs ofta utifrån den kommunala logiken, och man utgår från behoven. Därmed riskerar de resonemang om samverkan och dialog som är grundläggande i överenskommelsen att tappas bort. Det behövs en sådan process. Man kan dra slutsatsen av vår sammanställning att de kommunala verksamheterna med frivilligt engagemang ökar och det finns en koppling till det statliga anhörigstödet som adderats eller blivit grund för de frivilligverksamheter som kommunerna byggt upp.

 

 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.