2015-12-14 06:47Pressmeddelande

Frivilligarbete inom och för kyrkan - en lösning på de problem som kyrka och samhälle står inför?

null

Imorgon, den 15 december, utkommer Forum med boken "Frivilligarbete inom och för kyrkan" skriven av Uppsala-forskaren Martha Middlemiss Lé Mon.

I samband med detta arrangerar vi ett seminarium i Katarina församling, där förutom författaren även Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling, välkänd radiopratare och författare och Emilia Bjuggren, arbetsmarknads och idrottsborgarråd i Stockholm medverkar. 

Forum har drivit ett omfattande projekt kring frivillighet i den nordiska välfärden. Detta tillsammans med Röda korset, Kommunal och Svenska kyrkan i Sverige samt Frivillighet Norge och Center för frivilligt socialt arbejde i Danmark. Nu släpper vi den sista rapporten i detta projekt som heter ”Frivilligarbete inom och för kyrkan – en lösning på de problem som kyrka och samhälle står inför”.

Stora förändringar pågår inom såväl det svenska välfärdssystemet som i svenska kyrkan och i det offentligas relation till religiösa organisationer över huvud taget. Dessa förändringar har dock inte alltid uppmärksammats som de potentiellt avgörande i hela det svenska samhällskontraktet de faktiskt är. Samtidigt som förändringarna fått både politiker och beslutsfattare, sekulära som kyrkliga, att snegla på Storbritannien för inspiration. Men är Storbritanniens exempel något som går att införa i vårt svenska sammanhang?

Just nu har vi också en migrationspolitisk situation som aktualiserat kyrkans betydelse för en hållbar samhällsutveckling. För hur hade det svenska mottagningssystemet klarat sig utan kyrkans sovplatser, samordning och stöd?

Boken kommer att finnas för beställning i bokhandeln från och med idag, måndag den 14 december.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.