2016-12-06 08:20Pressmeddelande

Fritidsbanken blev Årets initiativ 2016

null

Fritidsbanken, för sin utlåningsidé att vara som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar, har tilldelats ideella sektorns pris för sociala insatser Årets initiativ 2016. Årets initiativ delas ut av Forum tillsammans med Vinnova och IBM.

– Det känns fantastiskt att ta emot priset för Årets initiativ. Detta är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger David Mathiasson, verksamhetsledare för Fritidsbanken Värmland.

Allt började 2013 med att Forshaga skulle ta emot ensamkommande barn. Då uppmärksammades att alla inte hade möjlighet att delta på friluftsdagarna på grund av att de saknade sport- och fritidsutrustning. Där föddes idén till Fritidsbanken.

– I dag finns vi på 24 platser runt om i Sverige och vi jobbar för många fler mötesplatser framöver. Allt bygger på ett långsiktigt lokalt engagemang i samverkan mellan civilsamhället och kommunen, säger David Mathiasson.

Eldsjälar i det civila samhällets organisationer, i folkrörelser och i olika sorts föreningar har under lång tid identifierat och tagit fram metoder för att möta sociala problem och samhällsutmaningar. Förskolan, a-kassan och biblioteken är bara några sådana exempel. Men detta sker hela tiden och det vill Forum tillsammans med IBM och Vinnova uppmärksamma genom utmärkelsen Årets initiativ.

– Fritidsbanken är en social innovation som på kort tid har spritt sig till många orter i Sverige. Deras verksamhet visar verkligen hur civilsamhället är en aktör att räkna med när det gäller att snabbt agera för att förändra samhället till det bättre. Genom att låna ut sport- och fritidsartiklar bidrar de både till att tillgängliggöra föreningslivet, men också en bättre miljö, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Juryns motivering

Årets initiativ 2016 har tagit att låna till en helt ny nivå.

De visar på hållbarhet genom både resursutnyttjande, idrott och en väl genomtänkt organisation. Med en tydlig och konsekvent kommunikation till både deltagare, samarbetspartners och externa aktörer är initiativet ett levande bevis på hur civilsamhället kan bidra till omställningen till ett hållbart samhälle.

Initiativet har målmedvetet och strategiskt etablerat ett väl fungerande system för utlåning av fritidsprylar, helt utan kostnader för sin målgrupp. Lösningen är via sin starka förankring och integration med övriga civilsamhället ett inspirerande exempel på kollaborativ ekonomi.

Utifrån kriterierna kreativitet, effekt och hållbarhet har juryn beslutat att tilldela Fritidsbanken utmärkelsen Årets initiativ.

För fler kommentarer och intervjuer kontakta:


Elin Aronsson

Kommunikatör Forum - idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41

Om Fritidsbanken
Fritidsbanken är en verksamhet som bygger på att allmänheten skänker begagnad sport- och fritidsutrustning, som Fritidsbanken sedan lånar ut. Alla kan låna och allt är gratis. Verksamheten berör viktiga områden som bättre förutsättningar för föreningsliv, miljö – och återbruk, hälsa, arbetsträning, integration och lokalt engagemang. Organisationen vill bli rikstäckande och stå modell för ett helhetskoncept som kan komma att bli en självklarhet i varje svensk kommun. Läs mer om initiativet här.

Om Årets initiativ

Årets initiativ är ett samarbete mellan Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, IBM och Vinnova. En jury bestående av dessa tre organisationer samt Skjutsgruppen (som vann priset 2013) har utsett vinnaren. Som pris får Fritidsbanken en skräddarsydd workshop tillsammans med IBM och två timmars rådgivning med Vinnova.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.