2010-10-22 13:30Pressmeddelande

Forums Ariane Rodert ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs grupp III

Ariane Rodert från Forum för Frivilligt Socialt Arbete har blivit utsedd till ordinarie ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs grupp III. Genom Ariane blir det svenska civilsamhällets organisationer representerade av en ledamot som har varit en nyckelperson i att stärka sektorns villkor på europanivå.

-          Vi är mycket stolta och glada över att Ariane Rodert har fått förtroendet att företräda det svenska civilsamhällets organisationer. Ariane har med sina erfarenheter mycket goda kunskaper om de svenska organisationernas arbete och de politiska förutsättningarna och utmaningarna på nationell och europeisk nivå, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Ariane har sedan 2002 arbetat med strategiska utvecklingsfrågor för det svenska civilsamhället. Hon har bakgrund som managementkonsult, men har alltid haft ett stort frivilligengagemang i bland annat Röda korset, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan. Sedan 2004 arbetar hon i Bryssel som politisk rådgivare i Europafrågor för Forum och från 2008 även för Famna. Ariane är involverad i en mängd intressenätverk och är bland annat vicepresident för CEDAG, den europeiska samarbetsorganisationen för nationella paraplyorganisationer, styrelseledamot för AVSO, den europeiska plattformen för frivilligorganisationer som erbjuder långvariga volontärarbeten samt Social platform, en plattform för de europeiska sakpolitiska paraplyorganisationerna.

Ariane har varit drivande i att ta fram The Code of Good Practice for Civil Participation in the Decision-Making Process, ett arbete inom Europarådet för att ta fram ett dokument för att definiera mekanismer för medborgerligt deltagande i beslutsfattandeprocesser och för att bidra till bättre förutsättningar för civilsamhällets organisationer. Koden är beslutad om i alla institutioner inom Europarådet och nu pågår arbetet med att implementera den.

-          Det är viktigt att den sociala idéburna sektorn deltar i det här sammanhanget och bidrar med vårt perspektiv när EU-initiativ lanseras som påverkar våra medlemmars vardag och verksamheter, säger Ariane Rodert, Forum för Frivilligt Socialt Arbetes politiska rådgivare i Europafrågor.

Presskontakt
Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se

Ariane Rodert
Politisk rådgivare i Europafrågor Forum för frivilligt socialt arbete
+32 495.23.95.46.15 ariane.rodert@socialforum.se

www.socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.