2014-10-20 06:41Pressmeddelande

Forum släpper bok om ideella insatser i äldreomsorgen

null

Det ideella engagemanget inom äldreomsorgen är omfattande i Norden. Och allt ifrån pensionärsorganisationer, kyrkan, syföreningar och Röda Korset gör viktiga insatser. Men om de frivilliga insatserna ska öka behövs en fortsatt omfattande offentlig äldreomsorg. Det menar forskarna Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström i den nya boken Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?, som släpps i dag.

– En fortsatt omfattande offentlig äldreomsorg är bästa garanten för ökade frivilliga insatser, något som kan tyckas vara en paradox. Men det handlar om att mycket av de insatser som bedrivs inom äldreområdet av ideella organisationer, grannar och informella nätverk inte är direkt jämförbara eller utbytbara med den offentliga äldreomsorgen. Man gör olika saker och är bra på olika saker, säger Magnus Jegermalm, författare till boken och docent i socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola.

I boken konstaterar författarna att det ideella engagemangets omfattning i Norden är unikt och här engagerar sig också äldre i större utsträckning än i andra länder. I Sverige är det lika vanligt att vara ideellt aktiv i åldersgruppen 60-74 som bland yngre åldersgrupper. På grund av det starka engagemanget menar författarna att det här finns en särskild frivilligmodell där äldreomsorgen kan ses som ett överlappande projekt mellan det offentliga, anhöriga och i viss mån frivilligorganisationer.

Men ska man behålla den välfärdspluralism av olika aktörer inom äldreomsorgen är det viktigt att ideella organisationer värnar om sin integritet och självständighet, menar författarna.

– Det är viktigt att ideella organisationer inte ser sig som en spegelbild av offentligt organiserad äldreomsorg, fortsätter Magnus Jegermalm.

I dag finns inte mycket forskning på ideellas insatser i välfärden och rapporten togs fram med syftet att öka kunskapen om detta.

– Frågan om frivillighet i välfärden har dolts väl under andra halvan av 1900-talet. Det har funnits en stark norm att det offentliga ska sköta medborgarnas behov av välfärd. Men inom den ideella sektorn sker ju ett enormt stort arbete för att förstärka och förbättra välfärden, inte minst fackets roll som kvalitetsgranskare och Röda Korsets, kyrkornas och pensionärsorganisationernas för att bryta isolering och stötta människor att komma över små vardagliga hinder, säger Anna Ardin, projektledare på Forum som tillsammans med Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan och Kommunalarbetarförbundet har beställt denna rapport.

I dag lanseras rapporten genom ett seminarium kl: 08.00-10.00 på Röda Korset i Stockholm, Hornsgatan 54. Journalister är välkomna.

Beställ boken

Boken finns att beställas här. Recensionsexemplar går att beställa genom att mejla oss på kansli@socialforum.se eller genom att ringa på 0722-31 57 41.

För fler kommentarer kontakta:

Anna Ardin
073-390 70 69
Projektledare
Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Göran Pettersson
070-996 54 25
Generalsekreterare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning


Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.