2017-02-28 07:41Pressmeddelande

Forum med flera: ”Sluta se på ideella föreningar som företag”

null

Föreningar som behandlas som företag och personer med sjukpenning som ifrågasätts för sitt ideella engagemang. Vanliga problem som föreningslivet i dag möter. Ett år efter att regeringens utredning för att förbättra för den ideella sektorn släpptes uppmanar nu Forum tillsammans med sex andra organisationer att utredningens frågor blir till politiska förslag.

– Frågorna som utredningen lyfter är saker som påverkar våra medlemsorganisationer dagligen. Många ideella organisationer tvingas exempelvis vara med i upphandlingsprocesser trots att dessa inte är anpassade till idéburen verksamhet. Vård för äldre är inte som asfalt till ett vägbygge, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Det är i dag ett år sedan som utredningen Palett för ett stärkt civilsamhälle överlämnades till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. I en debattartikel i Dagens Samhälle kräver därför Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet, Hela Sverige ska leva, Svenskt friluftsliv, Ideell kulturallians, Sverok - Spelhobbyförbundet och Scouterna att det är hög tid att utredningens frågor blir till politiska förslag.

– Den ideella sektorn i Sverige är unik med den höga andelen ideella och med så mycket som 200 000 föreningar. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen inte har tagit utredningens frågor på större allvar. Nu när det har gått ett år efter att den släpptes är det hög tid att dessa blir till politiska förslag, fortsätter Göran Pettersson.

Ur debattartikeln
Vi har fått veta att det föreslås att utredningens förslag endast ska omvandlas till en departementsskrivelse till Riksdagen. Det är fräckt mot hälften av den vuxna befolkningen som lägger minst 15 timmar på ideellt engagemang varje månad att regeringen inte gör mer än så. Det är dags för Stefan Löfven och Alice Bah Kuhnke att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Vi uppmanar därför statsministern och det ansvariga statsrådet för politiken för det civila samhället att omvandla följande frågor i utredningen till politiska förslag:

1. Förstärk Försäkringskassans kunskap om rätten att engagera sig ideellt utan påverkan på sin sjukpenning.

2. Utred om idrottens ideella verksamhet strider mot EU:s konkurrensregler.

3. Ge Konsumentverket i uppdrag att ta fram exempel på vad som är respektive inte är näringsverksamhet enligt konsumentlagstiftningen.

4. Se till att upphandlingar av sociala tjänster som understiger 750 000 EURO och som inte heller har ett gränsöverskridande intresse inte omfattas av den nya lagen om offentlig upphandling.

5. Se till att det alltid görs konsekvensanalyser för civilsamhället i statliga utredningar så att inte onödig byråkrati står i vägen för civilsamhällets förutsättningar. 

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

För fler kommentarer

Elin Aronsson
Presskontakt
0722-31 57 41

Göran Pettersson
Generalsekreterare
070-996 54 25

Foto: Joel Ahlgren

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.