2016-10-11 07:42Pressmeddelande

Forum med flera: ”Arbetsförmedlingen – överge inte dem med svagast ställning på arbetsmarknaden”

null

Sedan Fas3 inte längre används anvisas allt färre långtidsarbetslösa till idéburna verksamheter som mötesplatser, ideell second hand och arbetsintegrerande sociala företag. Effekten är att många människor som står längst ifrån arbetsmarknaden tvingas gå hemma. I ett öppet brev i Svenska Dagbladet vädjar vi nu till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att agera.

– Det är dags att Arbetsförmedlingen ser den idéburna sektorn som en viktig aktör för att korta ner vägen mellan långtidsarbetslöshet och ett arbete. Våra verksamheter har visat på goda resultat när det gäller att inkludera människor på arbetsmarknaden, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Den grupp arbetslösa som har en utsatt ställning ökar och 2017 beräknas 75 procent av alla arbetssökande tillhöra denna grupp. Det svenska civilsamhället i form av ideell second hand, sociala företag och mötesplatser kan fånga upp dessa människor. Undersökningar visar att så mycket som 35-45 procent av de människor som finns i våra arbetsintegrerande verksamheter går vidare till utbildning eller arbete. Men sedan Fas3 inte längre används fattar Arbetsförmedlingen allt färre beslut om att anvisa personer till våra verksamheter.

– Flera organisationer i vårt nätverk och bland våra medlemmar vittnar om att de har tvingats skära ner deras verksamhet för långtidsarbetslösa. Det kan handla om aktiviteter där människor får individanpassat stöd, kan bygga upp sin självkänsla, öva på det svenska språket och knyta kontakter som i sin tur leder till ett arbete. Konsekvensen när dessa insatser skärs ned är att många av dessa människor inte får det stöd de behöver och tvingas gå hemma, fortsätter Göran Pettersson.

20 idéburna aktörer, som Forum, Coompanion Sverige, IOGT-NTO, KRIS och Nätverket Ideell second hand, har nu fått nog och vädjar i ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att agera så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges.

Läs det öppna brevet här.

För fler kommentarer:

Elin Aronsson
Kommunikatör
0722-31 57 41

Göran Pettersson
Generalsekreterare
070-99 65 425

Foto: Joel Ahlgren

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.