2019-12-04 11:51Pressmeddelande

Forum hyllar det ideella engagemanget på Internationella frivilligdagen

null

I morgon den 5 december är det FN:s Internationella frivilligdag – en dag för att lyfta fram och hylla det ideella engagemanget. I Sverige engagerar sig fler än tre miljoner personer i landets cirka 250 000 organisationer. Forum – idéburna organisationer med social inriktning firar genom att arrangera en civilsamhällesgala där bland annat Årets volontär och Årets initiativ i ideella sektorn utses.

-Det ideella engagemanget i Sverige är med internationella mått mätt exceptionellt stort, säger Patrik Schröder, Forums ordförande. Varannan person du möter på gatan engagerar sig ideellt och svenskarna lägger tillsammans mer än en halv miljard timmar på organiserat ideellt arbete varje år. Civilsamhällets organisationer utgör ett omistligt bidrag till vår välfärd och för vår demokrati och det vill vi lyfta och hylla på Frivilligdagen.

Frivilligdagen uppmärksammas av civilsamhällets organisationer i hela världen och Forum gör det genom att arrangera en gala med fokus på ideellt engagemang. Öppningstalar i år gör kultur- och demokratiminister Amanda Lind, som även delar ut utmärkelsen Årets volontär, som utses av Volontärbyrån. Forum delar även ut pris till Årets initiativ inom ideella sektorn till en organisation som tagit fram en samhällsförändrande innovation.

Mer om Årets initiativ
Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med Mötesplats Social Innovation och Vinnova. 

Mer om Årets volontär
Forums verksamhet Volontärbyrån delar ut utmärkelsen Årets volontär för att uppmärksamma en av alla tre miljoner eldsjälar runt om i landet som är frivilligt engagerade. Ideella organisationer i hela Sverige har nominerat någon av sina frivilliga som de anser förtjänar extra uppmärksamhet för sitt engagemang.

Mer om Internationella Frivilligdagen
Den 5 december varje år firas internationella frivilligdagen. Dagen instiftades av FN 1985 och syftet är att lyfta fram och hylla allt det ideella arbete som människor gör lokalt, nationellt och internationellt.

Journalister är varmt välkomna att delta på civilsamhällesgalan i centrala Stockholm. Tid: 17.30-20.00.

För mer information, kontakta:
Anna Snell
Telefon: 073 554 23 23
anna.snell@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.