2014-04-24 07:00Pressmeddelande

Forum: Bygg samhället på rättigheter – inte välgörenhet

null

Bygg samhället på rättigheter – inte välgörenhet, modernisera civilsamhällets finansieringsformer och byråkratisera inte sönder civilsamhället. Det lyfter Forum i sitt valprogram som lanseras i dag och som tar upp hur förutsättningarna för idéburna organisationer med social inriktning kan förbättras.

– Det känns jätteviktigt att Forum tar fram ett valprogram just nu. Efter valet för åtta år sedan fungerade regeringsförklaringen som ett bra avstamp. Där förtydligades att politiken skulle visa respekt för civilsamhällets egenvärde och mångfald. Men i dag är kraven och förväntningarna på idéburna organisationer betydligt större samtidigt som förutsättningarna inte har förbättrats, säger Anna Carlstedt, ordförande Forum.

I programmet beskriver Forum hur viktig roll det svenska civilsamhället har i Sverige i dag. Människor lägger ner cirka en halv miljard timmar per år på organiserat frivilligt arbete, eller i snitt 16 timmar per person och månad. Forum vet att allt detta skapar ett starkare och varmare samhälle. Men en av huvudpunkterna i valprogrammet handlar också om risken att detta utnyttjas av det politiska systemet. Enligt Visions Socialchefsrapport 2012 säger nio av tio socialchefer att de kommer att vara beroende av den frivilliga sektorn inom de närmaste åren.

– Vi ser i dag en fara i att ansvar för den grundläggande välfärden läggs över på idéburna organisationer. Många av Forums medlemsorganisationer har sina rötter i slutet av 1800-talet och ville då komma bort från välgörenhet där rika personer godtyckligt gav pengar till personer som levde i fattigdom. Forum vill ha rättigheter i fokus och en offentligt finanserad välfärd, säger Anna Carlstedt.

I programtexten är Forum dock tydlig med att civilsamhällets organisationer har en viktig roll i den svenska välfärden. ”Vi vet exempelvis att vi spelar en central roll när människor i utsatta situationer inte vill vända sig till en offentlig instans eller ett vinstdrivande företag för att få stöd.” Samtidigt menar Forum att finanseringsformerna för civilsamhället gör det svårt för idéburna organisationer att arbeta långsiktigt.

– Vi är gärna en del av välfärden, men det är inte gratis. Våra medlemsorganisationer vittnar om hur andelen organisationsbidrag minskar till fördel för kortsiktiga projektbidrag. Trots att politiken säger att finanseringen både ska vara långsiktig och transparent, säger Anna Carlstedt.

Forum föreslår därför bland annat att Allmänna Arvsfondens uppdrag, som de senaste åren endast har delat ut hälften av sina tillgängliga medel, borde breddas och att grundstödet för civilsamhället måste ses över.

I dag frågar vi ut Carin Jämtin (S)
För att sätta civilsamhällespolitiken på agendan anordnar nu Forum tillsammans med Riksidrottsförbundet utfrågningar av olika partirepresentanter. I dag är det dags för Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin att stå i centrum. Utfrågningen är kl: 08.30 på Sensus möte, Klara Södra Kyrkogata 1 i Stockholm. Välkommen att delta!

För fler kommentarer, kontakta:

Anna Carlstedt
Ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-878 09 33

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Illustration: Hanna Stenman

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.