2012-05-31 06:03Pressmeddelande

Forum breddar sitt uppdrag!

Vid sitt representantskap den 30:e maj har Forums medlemmar beslutat om nytt namn och bredare inriktning för organisationen. Det nya namnet är Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. I dagligt tal är namnet kort och gott Forum. 

Den bredare inriktningen innebär att det frivilliga arbetet som uttrycksform för människors engagemang i organisationerna, inte står ensamt längre. Många organisationer visar att det frivilliga arbetet ofta är sammanlänkat med andra former av verksamhet. Ett exempel är det växande intresset för socialt/idéburet företagande inom våra organisationer. Ett annat exempel är att de tusentals anställda som finns i organisationerna också markerar engagemang genom sitt val av arbetsplats. 

-          Våra organisationer är spännande och innovativa, just för att de kombinerar de olika krafterna. Frivilliga och anställda i våra organisationer, gör fantastiska insatser och båda grupperna är viktiga. Forum ska vara relevant för all utveckling av socialt engagemang, inte enbart det frivilliga arbetet. Därför breddar vi Forums fokus, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. 

Den utveckling och de behov som vi står inför i framtiden, kräver att samhället blir bättre på att använda alla till buds stående medel för att skapa ett bra liv för alla. Det är utmanande att göra det samtidigt som vi värnar kärnan i det svenska välfärdsarbetet - att vi alla betalar tillräckligt med skatt för att säkerställa att det är behovet och inte den enskildes plånbok som avgör. 

-          Organisationer inom det civila samhället står nära de behov som vi människor har, och vi är oftast först med att beskriva nya behov, och att hitta nya lösningar för att svara mot dem. Vi tror att det kommer att fortsätta att vara så. Det är den sammanlagda kraften i våra organisationer – av frivilliga, anställda, innovativa metoder, sociala företag etc som kommer att göra oss till viktiga aktörer i välfärden. Mitt i den utvecklingen ska Forum finns med och bidra, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. 

Forum –

Idéburna organisationer med social inriktning

Forum för frivilligt socialt arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.