2006-07-07 14:02Pressmeddelande

Forum - Best of Almedalen 2006

Sveriges Handelskamrar har vid sitt seminarium om årets Almedalsvecka krönt det bästa seminariet. De valde att uppmärksamma en verksamhet som handlar om något annat än deras egen. Av flera olika, innehållsrika, seriösa, intressanta och välgjorda seminarier blev Forums och Folkbildningsförbundets seminarium ”Samhället är större än staten” vinnaren!

- Vi har arbetat länge med att göra den ideella sektorns roll i välfärden och demokratin tydlig. Att vara i Almedalen är inte lätt, särskilt inte utan stora resurser. Men vi har fått många bra råd och utgått från allt det arbete vi redan gjort. Det är det vi vill berätta om och så gäller det att göra det under bra och fungerande former, säger Forums generalsekreterare Göran Pettersson.

Forum valde att arrangera seminariet i S:t Hans skola. Vi ställde själva i ordning lokalen och fick hjälp med scen och ljud. I seminariet medverkade flera talare under ledning av journalisten Gabriella Ahlström. Bildspelet och skriften skildrar det konkreta arbete som görs i de ideella organisationerna och samtalet handlade mycket om hur detta nu uppmärksammas, om den ideella sektorns betydelse och självständighet och om hur dialogen med det offentliga bör se ut.

Skriften finns i Almedalen, bilagt detta pressmeddelande eller som pdf på www.socialforum.se

Motiveringen till priset är
”det seminarium som ligger i framkant vad det gäller tema, diskussion och genomförande”

Juryn bestod av Sveriges Handelskamrar.

För mer information
Göran Pettersson, generalsekreterare 070-996 54 25
Hanna Broberg, projektledare 070-777 04 50


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.