2006-08-28 13:18Pressmeddelande

Fortsätt baka hemma

Myndigheternas förmåga att skapa praktiska problem för ideella organisationer har uppenbarligen inga gränser. Nu får man inte längre baka bullar hemma, ta med till kyrkkaffet eller basaren och sälja till förmån för ett bra syfte. Nya hygientekniska förordningar som är beslutade inom EU hindrar det. Var finns alla de som har drabbats av de hembakta bullarna? Var ligger de och kippar efter andan? Vi kräver av den svenska regeringen att man mycket snabbt tar fram ett enda bevis för att hembakta bullar på kyrkkaffet har skadat någon person. Om man inte lyckas med detta är det dags för våra folkvalda att agera.

Sedan den första juli gäller nya livsmedelstekniska förordningar, som har beslutats inom EU-maskineriet. Vi utgår ifrån att svenska livsmedelsverket har varit med i utredningsarbetet bakom beslutet. Vi vet ännu inte hur de svenska representanterna röstade när denna fråga var uppe, eller om man inte insåg vilka konsekvenserna skulle bli.

Nu har i alla fall de svenska kommunerna börjat tillämpa förordningarna och det innebär att alla de tiotusentals människor inom ideella Sverige som bakar bullar, bröd och annat som säljs vid kyrkkaffen, basarer eller på ideella dagverksamheter och andra verksamheter, inte längre får fortsätta med det. Det krävs bakning i godkända kök. Sannolikt kommer mycket få föreningar att ha råd att möta dessa krav och att tänka sig att privata hem skulle godkännas enligt dessa regler är absurd.

- Det får inte vara så att dessa hygientekniska förordningar som skall gälla för hela EU, stoppar en viktig del av finansieringen av svenskt föreningsliv. Och det handlar inte heller bara om föreningarnas ekonomi. Det är själen i verksamheterna. Mötena sker runt fikat. Omtanken finns i det hembakade. Detta är ingen liten fråga, varken ur ett socialt perspektiv eller ekonomiskt, säger generalsekreterare Göran Pettersson.

- Forum för Frivilligt Socialt Arbete uppmanar till civil olydnad – fortsätt baka!

Göran Pettersson
0709-96 54 25


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.