2015-02-26 15:55Pressmeddelande

Föreningslivet vann kampen om föreningsmomsen

null

Efter sex års påverkansarbete från föreningssverige, samt stöd från de svenska regeringarna lägger nu EU-kommissionen ner kampen om föreningsmomsen. Det innebär att ideella organisationer även i fortsättningen slipper redovisa moms.

– Detta är otroligt viktigt för det svenska civilsamhällets utveckling och framtid. Vi är väldigt tacksamma att EU-kommissionen accepterar det svenska föreningslivets särart. Nu kommer allt från rödakors- till IOGT-NTO- och Civilförsvarsförbundsföreningar att kunna fortsätta fokusera på sin verksamhet i stället för att lägga tid på onödig byråkrati och administration, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

– Det är ett oerhört positivt besked, som vi väntat på länge. Framför allt är det glädjande för landets alla idrottsföreningar som slipper både ökade kostnader och mera krångel. Hade Kommissionen fått sin vilja fram hade föreningarna ju tvingats redovisa och betala moms på varje såld kaffekopp och korv, vilket knappast hade underlättat rekryteringen av föreningskassörer, säger Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattsson Weijber.

Orsaken till att EU-kommissionen nu har beslutat att lägga ner överträdelseärendet om momsbefrielsen för ideella föreningar är att Kommissionen kommit fram till att det svenska undantaget inte påverkar EU:s inre marknad, något Sverige hävdat ända sedan ärendet togs upp första gången.

Kommissionen har i många år ansett att det svenska undantaget för allmännyttiga ideella föreningar från att redovisa moms strider mot EU:s momsdirektiv. Två svenska utredningar kom också till samma slutsats. 2010 inledde därför EU-kommissionen ett så kallat överträdelseärende mot Sverige, med hot om att ta frågan till EU-domstolen om Sverige inte ändrade sitt regelverk. Med en samlad riksdag och en massiv opinion i ryggen vägrade dock den svenska regeringen att vika sig och Anders Borg förklarade att han var beredd att driva frågan ”ända in i kaklet”.

– Att Kommissionen nu har lagt ned ärendet visar att det faktiskt går att påverka, något många tvivlade på när vi inledde striden redan 2009. Jag är övertygad om att det helt avgörande har varit den stora uppslutningen, inte minst från alla idrottsföreningar runt om i landet. Det tillsammans med att den tidigare svenska regeringen agerade så kraftfullt i Bryssel gjorde att vi kom till en bra lösning. säger Karin Mattsson Weijber.

– Detta visar på vikten av att den idéburna sektorn samverkar i stora påverkansfrågor som berör hela samhällsutvecklingen. I detta fall har det varit viktigt att idrottsrörelsen och den sociala rörelsen gått samman och visat på de konsekvenser som skulle uppstått om Sverige hade tvingats införa en föreningsmoms, säger Göran Pettersson.

För fler kommentarer kontakta

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Foto: Anders J Andersson/Civilförsvarsförbundet

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på Twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.