2007-09-28 13:00Pressmeddelande

Folkrörelseutredningen öppnar för dialog

Idag lämnar Folkrörelseutredningen sitt betänkande till regeringen. Forum för Frivilligt Socialt Arbete har deltagit i referensgruppen och vi anser att utredningen för fram många bra resonemang som är aktuella för den ideella sektorn, men det saknas ett verkligt nytänkande.

- Det tycks som det offentliga har svårt att hitta ett bra förhållningssätt till de här frågorna, trots att alla är överens om att den ideella sektorns verksamheter är nödvändiga för en levande demokrati och ett starkt civilt samhälle, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

- Utredningen andas en oro för att styra för mycket och därmed finns risken att man bara mynnar ut i ett antal, till intet förpliktigande, resonemang.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete var kritiska till de direktiv utredningen fick att arbeta efter. De var för spretiga, otydliga och framförallt att saknades en tydlig politisk vilja.

Det är dock glädjande att utredningen har köpt vår tanke om en överenskommelse mellan ideella sektorn och staten. En överenskommelse, eller Spelregler, öppnar för en bättre relation och dialog.

Vi ser fram mot att regeringens representant för arbetet med den dialogen, Peter Örn, kommer att arbeta vidare tillsammans med företrädare för sektorn. Och det tror vi kan klara ut en del av de frågor som utredningen inte har med, avslutar Göran Pettersson.


För kontakt
Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum för Frivilligt Socialt Arbete
0709-96 54 25
goran.pettersson@socialforum.seSe också vår hemsida www.socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.