2009-12-04 10:37Pressmeddelande

Fira Internationella frivilligdagen – den 5 december

Den 5 december firas FN:s internationella frivilligdag över hela världen. I Sverige ligger vi i världsklass när det gäller frivilligt arbete. Varannan vuxen människa i Sverige lägger i genomsnitt 14 timmar per månad på organiserat frivilligt arbete. Genom vårt engagemang försvarar och berikar vi välfärden.

-          Sverige har en väl utbyggd, gemensamt finansierad välfärd – och det är vi stolta över! Från organisationslivet vill vi värna den gemensamma välfärden, och utveckla den. Men oavsett hur stort det offentliga stödet är, så kan samhället inte utvecklas utan att vi människor ger varandra stöd, bara för att vi vill, säger Göran Pettersson, generalsekreterare på Forum för frivilligt socialt arbete.

-          Frivilligt arbete är ett sätt skapa bärande relationer mellan människor. Frivilliga ersätter inte offentlig vård och omsorg, lika litet som den offentliga välfärden ersätter de frivilliga. Frivilligt arbete handlar om att du, som medmänniska, bryr dig om och sträcker ut en hand till dina medmänniskor. För många av oss är frivilligt arbete en naturlig del av att vara en aktiv medborgare i Sverige, fortsätter Göran Pettersson.

-          Frivilligt arbete handlar inte om välgörenhet. Den som engagerar sig frivilligt upplever naturligtvis att man gör en insats, och den som får stöd känner att livet blir bättre, men vem som ger och vem som får är ofta otydligt. När man engagerar sig i frivilligt arbete får man alltid mer än man tror, och man ger också mer än man någonsin räknat med. Medmänsklig omsorg går inte att rikta åt ett håll – det flödar åt alla håll samtidigt, säger Heidi Sandberg, projektledare för Frivilligcentralsprojektet.

Så fira den 5:e december med oss genom att hylla allt det positiva som ideellt engagemang kan leda till! Uppmärksamma att vi hjälps åt att skapa ett bättre samhälle, därför att 51 procent av oss regelbundet väljer att bygga bärande relationer med våra medmänniskor!

Presskontakter

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425
goran.pettersson@socialforum.se
www.socialforum.se

Heidi Sandberg
Projektledare
Frivilligcentralerna – ett projekt om stödstrukturer för Sveriges frivilligcentraler
070-3833497
heidi.sandberg@socialforum.se
www.frivilligcentralerna.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.