2009-10-14 19:08Pressmeddelande

Europeisk konferens i Malmö om ideellt engagemang

Den 15-16 oktober står Volontärbyrån, som är en del av Forum för frivilligt socialt arbete, värd för CEV's europeiska konferens i Malmö med temat An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situations - trends - outlook.

Konferensen lyfter frågor om förutsättningarna för aktiva medborgare inom ett fritt föreningsliv, en självklar del av demokratin och välfärdsbygget.

Frågor som kommer att diskuteras är

  • Hur arbetar vi med marknadsföring för att skapa en medvetenhet om styrkan och vikten av ideellt engagemang?
  • Vilka kanaler finns och bör finnas för att hitta och rekrytera volontärer, samt möjliggöra för fler att engagera sig?
  • Vilka lokala och nationella stödstrukturer finns och bör finnas för att främja ideellt engagemang?
  • Bör det finnas lagstiftning kring frågor som rör frivilligengagemang?
  • Hur ska stödstrukturer för frivilligengagemang finansieras?

Konferensen hålls på Moriska paviljongen, Folkets Park, Norra parkgatan 2 i Malmö.

Ni hittar mer information och program för konferensen på följande länk:

http://www.cev.be/118-2009_october_(malmö)_an_enabling_volunteering_infrastructure_in_europe_-EN.html

Centre Européen du Volontariat (CEV) - Europeiska Volontärcentret - är en europeisk samarbetsorganisation med 70 europeiska lokala och regionala volontärcenter som medlemmar, däribland Forum för frivilligt socialt arbete. CEV arbetar med lobbying för frågor som rör ideellt engagemang inom EU, samt verkar för erfarenhetsutbyte och samverkan medlemsorganisationerna emellan.

För mer information, kontakta:
Amelie Silfverstolpe, grundare av Volontärbyrån, 070-8345645
Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete, 070-9965425

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer med 34 medlemmar, bland annat Svenska kyrkan, Röda Korset, brottsofferjourerna, kvinnojourerna, BRIS och IOGT-NTO. Forum är också huvudman för Volontärbyrån.

Se också vår hemsida www.socialforum.se

Volontärbyrån är en del av Forum för frivilligt socialt arbete och förmedlar uppdrag från ideella organisationer i hela Sverige samt utbildar i volontärsamordning.

Tel: 08-24 14 00
Email: info@volontarbyran.org
Sök volontärer via www.volontarbyran.org


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.