2011-10-13 22:31Pressmeddelande

EU-parlamentet föreslår skattelättnader för civilsamhället

Idag har EU-parlamentet fattat beslut om att rekommendera EU-kommissionen att arbeta för en mekanism som undantar många transaktioner i det civila samhället från beskattning samt ett undantag för moms.

 -          Nu är det viktigt att vi är många inom det civila samhället i Sverige som använder detta beslut och trycker på politiken hemma så att den svenska positionen tydligt blir att EU-kommissionens förslag ändras i den riktning som parlamentet nu föreslår, säger Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

Forum för Frivilligt Socialt Arbete har tillsammans med Riksidrottsförbundet träffat representanter bland annat för EU-kommissionen i momsfrågan.

 -          Man kan väl säga att Kommissionen inte var så intresserade av att ändra sin inriktning ännu. Det känns bra att ha parlamentet i ryggen nu, säger Göran Pettersson.

 Kontakt

 

Göran Pettersson
generalsekreterare
Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425

 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.