2018-07-05 10:53Pressmeddelande

Djupt oroande när organisationer inte vågar delta i Almedalen

null

Det är djupt oroande att organisationer inte vågar delta i Almedalen på grund av risk för hot och våld från nazister! Forum tillsammans med Röda Korset, Rädda Barnen och Svenska kyrkan går nu ut i ett gemensamt uttalande.

– Det är djupt oroande att organisationer i dag utsätts för hot, hat och våld av nazister. Detta leder till att organisationers demokratiska utrymme att agera tydligt minskar. Så kan vi inte ha det! Civilsamhällets demokratiska bidrag är viktigare nu än någonsin och det måste vi alltid stå upp för, säger Göran Pettersson, Forums generalsekreterare med anledning av det gemensamma uttalandet.

Uttalande från Forum, Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska kyrkan

"Som civilsamhällesaktörer har vi tagit del av nyheten att RFSL Ungdom beslutat ställa in alla sina aktiviteter och lämna Almedalen på grund av oro för sin säkerhet. Återigen har en organisations möjlighet att finnas och verka i vårt samhälle begränsats. Vi är djupt oroade för att organisationer inte kan delta i det demokratiska samtalet som Almedalen representerar på grund av risker för hot och våld.

Sverige och Almedalen ska vara en plats där alla känner sig trygga. Vi tar avstånd från våld, rasism, och intolerans. Alla människors lika värde ska respekteras. Vi står upp för ett medmänskligt och inkluderande samhälle."

Göran Pettersson
Generalsekreterare, Forum idéburna organisationer med social inriktning

Helén Ottosson Lovén
Generalsekreterare, Svenska kyrkan

Elisabeth Dahlin
Generalsekreterare, Rädda barnen

Martin Ärnlöv
Generalsekreterare, Svenska Röda korset

Presskontakt

Rädda barnen: 08-698 90 90 (pressjour)

Svenska kyrkan: 018-16 94 20 (pressjour)

Forum: 070-99 65 425 (Göran Pettersson)

Svenska Röda korset: 08-452 48 20 (pressjour)

Foto: Erik Cronberg

Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.