2020-12-01 08:01Pressmeddelande

"Digital kvinnofrid" har utsetts till Årets initiativ 2020

Photo by Daria Nepriakhina on UnsplashPhoto by Daria Nepriakhina on Unsplash

Varje år utsätts minst 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld. Samtidigt har den ökade digitaliseringen skapat en ny arena för hot, kränkningar och våld. Initiativet Digital kvinnofrid vill därför höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer, för att motverka så kallat digitalt våld. Digital kvinnofrid, som är ett samarbete mellan Uppsala Kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor, har i dag utsetts till Årets initiativ i civilsamhället. 

– Historien är fylld av goda exempel på när frivilliga krafter gått samman och identifierat samhällsproblem för att sedan ta fram kreativa lösningar på dessa. Barnavårdscentralen, A-kassan och brandkåren startade i civilsamhället, och än i dag är civilsamhällets innovationskraft otroligt viktig i att ta fram lösningar på samhällsutmaningar. Digital kvinnofrid är ett mycket bra exempel på en innovation som motverkar en kombination av samhällsproblem, nämligen mäns våld mot kvinnor och hot och hat på nätet, säger Patrik Schröder, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning.

Digital kvinnofrid förser kvinnojourer med konkreta säkerhetsåtgärder och verktyg för att kunna förebygga digitalt våld och även kunskap och verktyg som också kan förmedlas till stödsökande kvinnor. I Sverige saknades samlad och uppdaterad kunskap om våld som utövas genom digital teknik, och Digital kvinnofrid är det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten IT- och informationssäkerhet med mäns våld mot kvinnor. 

– Vi är otroligt glada och stolta över att få ta emot utmärkelsen "Årets initiativ 2020"! Digital teknik är så nödvändig idag, och vi måste alla bli mer medvetna om vilka risker det innebär och hur vi stärker den egna digitala säkerheten. För oss på Uppsala Kvinnojour är det av yttersta vikt att kunna skydda de kvinnor och barn som blir utsatta för våld, såväl digitalt som fysiskt, och därför är det här initiativet så viktigt för oss, säger Cecilia Simander, informatör på Uppsala Kvinnojour. 

Juryn, som består av representanter från civilsamhället, har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

Juryns motivering
Varje år utsätts minst 75 000 kvinnor i Sverige för någon form av partnervåld. Samtidigt har den ökade digitaliseringen skapat en ny arena för hot, kränkningar och våld. Initiativet Digital kvinnofrid är ett svar på denna kombination av samhällsutmaningar och förenar kunskapsfälten mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer med cybersäkerhet.

Digital kvinnofrid tilldelas utmärkelsen Årets initiativ 2020 för att på ett nytänkande sätt ha skapat förutsättningar för att ta sig an en svår samhällsutmaning. Digital kvinnofrid har stor potential att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och de personer de möter i sina verksamheter och därmed på ett konkret sätt kunna förebygga digitalt våld.

Om Årets initiativ
Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Årets initiativ finansieras av Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Juryn för Årets initiativ 2020 har bestått av av Truls Neubeck (snart på Growth Hub, Rädda Barnen), Karin Svedberg (Arbetsgivarföreningen KFO), Nadja Al-Malki Gunnarsson (Pensionsrättvisa, vinnare av utmärkelsen 2019) och Paulina Troillet (Forum).

Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.

För mer information, kontakta:
Paulina Troillet

Projektledare Årets initiativ
Telefon: 073-422 74 32
E-post: paulina.troillet@volontarbyran.org

Cecilia Simander
Informatör, Uppsala Kvinnojour
Telefon: 070-000 90 96
E-post: cecilia@uppsalakvinnojour.se

 Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.