2018-11-20 08:45Pressmeddelande

Dessa tre finalister kan bli Årets initiativ 2018!

null

Utav de 10 initiativen som tidigare valdes ut har juryn kommit fram till de tre finalisterna som har chans till utmärkelsen Årets initiativ 2018. Dessa tre är 127:s röster räknas, Bara Vanlig Hälsa och Reality Check

  • 127:s röster räknas är ett initiativ av KFUM JKS Stockholm, som arbetar med att skapa forum för samtal om demokrati, politik och har syftet att öka valdeltagandet bland unga upp till 26 i Skärholmens stadsdel
  • Bara Vanlig Hälsa är den ideella organisationen som träffas en gång i veckan och anordnar motionsträffar för människor med olika funktionsvariationer
  • Reality Check är ett upplevelsebaserat spel som Teskedsorden har tagit fram fram för att utmana fördomar och normer bland ungdomar 13-19 år

"Vi har valt tre starka initiativ som täcker viktiga frågor. Att läsa om dessa initiativ är verkligen intressant, det ger en bra fingervisning på hur samhällsdiskussionen och engagemanget ser ut – vilka frågor i samhället man svarar på," säger juryn.

På Frivilligdagen den 5 december kommer vinnaren utses.

Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova. Organisationen som får priset kommer att vinna äran samt rådgivning från IBM.

Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.

För mer information, kontakta:

Paulina Troillet
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0734-227432
paulina.troillet@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.