2019-11-28 09:04Pressmeddelande

Dessa tre finalister kan bli Årets initiativ 2019

null

Minskat matsvinn, ett jämlikt pensionssystem och att motverka våld i unga parrelationer. Det är frågor som de tre finalisterna i Årets initiativ på olika sätt arbetar för. De tre initiativen som har chans till ideella sektorns utmärkelse för en nyskapande och samhällsförändrande verksamhet är Solidariskt Kylskåp, Pensionsrättvisa och Ungarelationer.se. På Frivilligdagen den 5 december utses vinnaren.

-Civilsamhället har skapat otroligt många samhällsförändrande initiativ och verksamheter, säger Paulina Troillet, projektledare för Årets initiativ. Det är initiativ som dessa som fört och fortsätter föra samhällsutvecklingen framåt. Det vill vi uppmärksamma genom att dela ut utmärkelsen Årets initiativ.

Om de de tre finalisterna:

Pensionsrättvisa – en nystartad förening som genom opinionsarbete och folkbildning arbetar för ett pensionssystem som vilar på en jämlik och etisk värdegrund. Främsta målgruppen för verksamheten är unga; med sikte på framtidens pension.

Solidariskt Kylskåp – organisationen med samma namn ordnar med maträddning och mötesplats i ett. Genom att ställa ut kylskåp med mat som annars skulle gått till spillo på platser i Göteborg möts problem med matsvinn men också den växande ensamheten, eftersom människor möts kring dessa kylskåp.

Ungarelationer.se – en webbaserad stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer. Av organisationen 1000 möjligheter.

Om Årets initiativ
Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling. Det vinnande bidraget väljs ut av en jury bestående av representanter från Mötesplats Social Innovation, Stockholms universitet, SEB, Forum och fjolårets vinnare Teskedsorden.

Årets initiativ 2019 finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.


Läs mer om Årets initiativ:https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.

För mer information, kontakta:

Paulina Troillet
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
073-4227432 / paulina.troillet@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.