2019-11-12 14:16Pressmeddelande

Dessa 11 bidrag kan bli Årets initiativ 2019

null

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Efter många nomineringar går nu 11 initiativ vidare till en jury för chansen att bli Årets initiativ 2019. Vinnaren utses på Frivilligdagen 5 december 2019.

"Dessa 11 initiativ som vi har skickat vidare till juryn har valts ut då de bemöter aktuella samhällsproblem på intressanta, innovativa sätt," säger Paulina Troillet, projektledare.


Här är de 11 bidragen:

 • Allas Kalas – föreningen med samma namn som initiativet har tagit ett enkelt koncept som ett kalas och lagt vikt på inkludering så att alla barn (oavsett bakgrund, funktionsvariation, socioekonomisk situation) ska ha möjlighet att gå på, och ha, kalas.
 • Gatans röster – en kör där deltagarna är personer som befinner sig i hemlöshet, som via musiken får ett sammanhang och därav utrymme för att stärkas och växa som individer.
 • MENSEN – en s.k. menscertifiering riktad till arbetsplatser av MENSEN - forum för menstruation. Menscertifieringen syftar till att sprida kunskap om menstruation och menscykeln inom arbetslivet.
 • Pensionsrättvisa – en nystartad förening som genom opinionsarbete och folkbildning arbetar för ett pensionssystem som vilar på en jämlik och etisk värdegrund. Främsta målgruppen för verksamheten är unga; med sikte på framtidens pension.
 • Right to Play – föreningen med samma namn arbetar för att nyanlända ungdomar ska bli aktiva deltagare i det svenska samhället genom idrotten, med fokus på arbetsmöjligheter genom ökad språkkunskap, utökat nätverk och stärkt självkänsla.
 • Rosa Programmering – en kurs i det internationella språket programmering. För nya och etablerade svenskar, som rustar individen med kunskaper som en har nytta av i arbetslivet men också utanför Sveriges gränser. Av Refugees Welcome Stockholm och Föreningen Midsommargården.
 • Solidariskt Kylskåp – organisationen med samma namn ordnar med maträddning och mötesplats i ett. Genom att ställa ut kylskåp med mat som annars skulle gått till spillo på platser i Göteborg möts problem med matsvinn men också den växande ensamheten, eftersom människor möts kring dessa kylskåp.
 • Stödappen Stella – en app riktad till unga tjejer med information, stöd och hjälp kring ämnen som kan vara svåra att prata om. Av Tjejjouren Väst.
 • Ungarelationer.se – en webbaserad stöd- och kunskapsplattform för att motverka killars våld mot tjejer och våld i unga relationer. Av organisationen 1000 möjligheter.
 • Vänskapa Familj – etablerade och nyanlända familjer träffas för att umgås och hitta på saker. Vänskapa innefattar både kontaktmannaskap mellan familjer & individer, familjer & familjer samt stöd med läxor och språkutveckling direkt i familjers hem. Av Individuell Människohjälp (Lund).
 • #Fridaysforfuture – att demonstrera är inte ett nytt påfund, men denna stora rörelse har ändå lyfts bland dessa 11 initiativ för att den haft en så stor påverkan på samhällsutvecklingen under kort tid. Klimatfrågan har i och med rörelsen #Fridaysforfuture fått mycket ljus på sig, och många har engagerat sig.

Nu ska juryn fatta beslut om vilka tre finalister som välkomnas till firandet av Frivilligdagen 2019 den 5 december. Då utses vinnaren.

Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser och delas ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram en samhällsförändrande innovation. Med Årets initiativ vill vi lyfta fram hur betydelsefulla civilsamhällets sociala innovationer är för en positiv samhällsutveckling. Det vinnande bidraget väljs ut av en jury bestående av representanter från Mötesplats Social Innovation, Stockholms universitet, SEB, Forum och fjolårets vinnare Teskedsorden.

Årets initiativ finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt av Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond.


Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.


För mer information, kontakta:

Paulina Troillet
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0734-227432 / paulina.troillet@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.