2020-11-20 09:18Pressmeddelande

De har chans till Årets initiativ i ideella sektorn

Pensionrättvisa fick utmärkelsen Årets initiativ 2019Pensionrättvisa fick utmärkelsen Årets initiativ 2019 Foto: Daniel Camerini

Digital tillgång till språkträning för nyanlända, stöd till unga som utsätts för övergrepp, meningsfull digital fritid för barn, digital trygghet bland kvinnojourer och jobb till unga asylsökande. Det vill de fem finalisterna i Årets initiativ uppnå med sina lösningar på samhällsutmaningar. Dessa sociala innovationer har nu chans till ideella sektorns utmärkelse till en nyskapande och samhällsförändrande verksamhet. Intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning står bakom utmärkelsen som delas ut den 1 december.

– Barnavårdscentraler, folktandvården, kvinnojourerna, Missing People och Wikipedia – alla är exempel på innovationer som har uppstått i civilsamhället, när människor har gått samman för att skapa förändring. Nu växer sig samhällsutmaningarna allt större, och denna innovationskraft behövs mer än någonsin. Inte minst med tanke på coronakrisen, där civilsamhällets innovationskraft verkligen speglas i de nomineringar vi fått in. Det känns viktigt att vi får möjlighet att genom Årets initiativ uppmärksamma innovationer i civilsamhället som har potential att skapa verklig samhällsförändring, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Forum vill uppmärksamma den viktiga roll som civilsamhället spelar i att genom sin innovationsförmåga bidra till att förbättra vårt samhälle och inspirera till fortsatt innovativ samhällsförbättring. Juryn, som består av representanter från civilsamhället, har i sin bedömning värderat hur nytänkande initiativet är, vilken effekt initiativet fått eller förväntas få för målgruppen och i förlängningen vårt samhälle, samt hur långsiktigt hållbart innovationen är.

Om de fem finalisterna:

Språkkompis Online av Kompis Sverige
När coronapandemin slog till med full kraft och stora delar av samhället stängdes ned avsevärt försämrade möjligheterna till muntlig språkträning samtidigt som en viktig social del av vardagen försvann. På mindre än 48 timmar gick Kompis Sverige från idé till färdigutvecklad och lanserad lösning: Språkkompis Online, som skapar möten mellan nya och etablerade svenskar via videosamtal och telefon. På sex månader matchades 3500 personer från 226 kommuner med varandra. Initiativet bygger på Kompis Sveriges övergripande vision om ett samhälle där alla deltar på lika villkor och känner tillit till varandra.
https://kompissverige.se/bli-kompis/

Uppsökande Online av Novahuset
Det finns sällan närvarande vuxna förebilder på de appar som barn och unga använder. Samtidigt är barn och unga mycket utsatta just på internet och det är därför viktigt att någon försöker förstå deras verklighet på nätet för att kunna ge det bästa möjliga stödet. Därför startade Novahuset Uppsökande Online under 2020, med syfte att arbeta med alla som riskerar att bli, är eller har varit utsatta för sexuella övergrepp online eller offline och personer som lider av sexuellt självskadebeteende. Sedan början av augusti har 61 nya kontakter skett bara via Snapchat, varav 45 av dessa fått vidare kontakt eller stöd och resterande varit frågor eller tips om konton som sprider barnpornografi (som sedan anmälts eller rapporterat). Med Uppsökande Online vill Novahuset sänka tröskeln och göra det lättare för barn och unga att söka hjälp genom att finnas i barnens befintliga kanaler, såsom Snapchat och TikTok.
https://www.novahuset.com/uppsokande/uppsokande/

Digifritids av Rädda Barnen och Generation Pep
Coronavirusets utbrott fick stora konsekvenser för barn, med ökad isolering, oro och en större risk för utsatthet. Som en snabb reaktion på pandemin i slutet av mars 2020 utvecklade och lanserade Rädda Barnen tillsammans med Generation Pep sajten digifritids.se på bara tre veckor. Digifritids vill vara en trygg och rolig plats på nätet för barn mellan 6 och 12 år, där barn kan ha kul, röra sig, ta en paus och lära sig nya saker. Digifritids vill också att barn via sajten ska kunna ta del av barnvänlig samhällsinformation, få lära sig om sina rättigheter samt få stöd och hjälp med att hitta till trygga vuxna om de behöver. Sidan har haft över 50 000 nya användare sedan start.
https://www.digifritids.se

REDO av Arbetskraftsförmedlingen
Den nationella kampanjen REDO syftar till att de som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd genom nya gymnasielagen ska kunna stanna kvar i Sverige och slippa utvisning. De kommande tre åren kommer cirka 7 500 ungdomar med villkorade uppehållstillstånd genom den så kallade nya gymnasielagen behöva hitta ett fast jobb senast sex månader efter gymnasieexamen, annars blir de utvisade. Bakom kampanjen står Arbetskraftsförmedlingen, en ideell förening som arbetar rikstäckande med konkreta insatser för att matcha ung arbetskraft med arbetsmarknadens behov. I dagsläget har 51 ungdomar fått uppehållstillstånd genom jobb. Ambitionen är att Arbetskraftsförmedlingen ska vara en stadig plattform med en upparbetad metod som ska kunna hjälpa många fler i samhället att komma ut på arbetsmarknaden. 
https://redo.arbetskraftsformedlingen.se/

Digital kvinnofrid av Uppsala Kvinnojour
Digital kvinnofrid vill höja kompetensen om IT- och informationssäkerhet hos kvinnojourer och andra yrkesverksamma som möter våldsutsatta kvinnor, för att stärka den digitala säkerheten hos kvinnojourer och de kvinnor, tjejer och barn de i möter i sina verksamheter. Genom initiativet, som är ett samarbete mellan Uppsala Kvinnojour och cybersäkerhetsföretaget Sentor, får kvinnojourer material och utbildningar med konkreta säkerhetsåtgärder och verktyg för att kunna förebygga digitalt våld och även kunskap och verktyg som också kan förmedlas till stödsökande kvinnor. I Sverige saknades samlad och uppdaterad kunskap om våld som utövas genom digital teknik, och Digital kvinnofrid är det första initiativet i Sverige som förenar kunskapsfälten IT- och informationssäkerhet med mäns våld mot kvinnor. 
https://www.digitalkvinnofrid.se/

Om Årets initiativ
Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling.

Årets initiativ finansieras av Arbetsgivarföreningen KFO (Fremia den 1 jan 2021) samt av Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond.

Juryn för Årets initiativ 2020 består av Truls Neubeck (snart på Growth Hub, Rädda Barnen), Karin Svedberg (Arbetsgivarföreningen KFO), Nadja Al-Malki Gunnarsson (Pensionsrättvisa, vinnare av utmärkelsen 2019) och Paulina Troillet (Forum).

Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.

För mer information, kontakta:
Paulina Troillet
Projektledare
Telefon: 073-4227432
E-post: paulina.troillet@volontarbyran.orgOm Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum verkar för att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutveckling, demokrati och välfärd. Det gör vi genom att opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. Vi stödjer även idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet genom Volontärbyrån och Ideella jobb.