2023-11-22 14:15Pressmeddelande

De är finalister i Årets initiativ 2023

Årets initiativ 2023

HLR på teckenspråk, ferieteam för ökad inkludering på arbetsmarknaden och digital plattform för matglädje riktad till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Dessa sociala innovationer har nu chans till priset Årets initiativ 2023, som varje år tilldelas en nyskapande och samhällsförändrande verksamhet i civilsamhället. Forum - idéburna organisationer med social inriktning står bakom utmärkelsen som syftar till att hylla den ideella organiseringen i Sverige. Vinnaren annonseras den 1 december, följt av en ceremoni på internationella frivilligdagen 5 december.

– Den ideella organiseringen är helt avgörande för samhällets förmåga att möta nya utmaningar. Barnavårdscentraler, folktandvård, kvinnojourer, Wikipedia och Missing People är alla exempel på initiativ i civilsamhället som visat på den kraft som frigörs när människor går samman för att tillsammans skapa förändring för sig själva och andra. Genom Årets initiativ får vi möjlighet att uppmärksamma innovationer i civilsamhället som har potential att skapa verklig samhällsförändring, säger Hannah Kroksson, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. 

Om årets finalister  

HLR på teckenspråk, Riksföreningen för hörselskadade och döva barn med familjer, Riksförbundet HjärtLung Botkyrka Salem  

I samarbete med Riksförbundet HjärtLung – Botkyrka Salem har Riksföreningen för hörselskadade och döva barn med familjer utvecklat nya metoder och verktyg för att lära ut hjärt-lungräddning på teckenspråk, utbilda teckenspråkiga HLR-instruktörer och sprida kunskap om teckenspråk samt att samverka med olika aktörer för att aktualisera ny teknik. Initiativet visar på vikten av möten över organisationsgränser och på civilsamhällets förmåga att adressera helt centrala och samhällsviktiga kunskapsluckor, i detta fall HLR-utbildningar på teckenspråk för målgruppen döva och hörselskadade.  

Ferieteam, Passalen 

Föreningen Passalen har tillsammans med förvaltningen Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs stad tagit fram en metod för att möjliggöra för fler unga att få chansen att ta ett första steg ut på arbetsmarknaden. Med ett särskilt fokus på unga med funktionsnedsättning har föreningen utvecklat en befintlig verksamhet – feriejobb inom kommunen – som underlättat för en grupp som generellt sett står långt ifrån arbetsmarknaden och har svagare konkurrensförmåga. Genom att föra samman en ungdom i behov av stöd med en annan ungdom (stödjare) som tillsammans bildar ett ferieteam på arbetsplatsen har initiativet möjliggjort för 208 unga i behov av ledsagning och stöd att pröva på ett arbete på likvärdiga villkor. Ett utmärkt exempel på hur civilsamhället är med och förebygger utanförskap i Sverige. 

Matglad, Hushållningssällskapet Västra

Matglad-familjen är en uppsättning verktyg som möjliggjort för fler att i vardagen utföra det som ofta betraktas som en självklarhet, nämligen att planera och laga sin mat själv. Innovationen är framtagen av Hushållningssällskapet Västra och består av inte mindre än fem olika applikationer som på olika sätt förenklar matlagningen för människor med olika funktionsnedsättningar. Genom en tydlig steg-för-steg-struktur vägleds användaren, från nödvändiga förberedelser till färdig varmrätt med tillbehör. Applikationerna har hittills laddats ned över 200 000 gånger och bidragit till att på ett innovativt sätt göra ett annars svårt hinder i vardagen enkelt och roligt för en stor grupp människor. 

Om Årets initiativ 

Årets initiativ är en utmärkelse som Forum – idéburna organisationer med social inriktning delar ut till en ideell organisation som under de senaste åren tagit fram ett initiativ som bidrar till positiv samhällsutveckling. Årets initiativ finansieras av Fremia och Stiftelsen Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond. Juryn för Årets initiativ 2023 består av Malin Lindberg (Luleå Tekniska Högskola), Silvia Kakembo (Arena Opinion), Patrik Schröder (Fremia), Therése Eriksson (Maskrosbarn, vinnare av Årets initiativ 2022) samt Hannah Kroksson (Forum). 

För mer information, kontakta: 
Anton Alsander, Forum 
Telefon: 072 547 45 66 
E-post: anton.alsander@socialforum.se 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.