2014-06-17 07:57Pressmeddelande

David Sundén ny ordförande för Forum

null

Möjliggöra utrymme för Forums medlemmar att driva sakfrågor, satsa på opinionsbildning  samt fortsätta att arbeta med utvecklingen av sociala innovationer i den idéburna sektorn. Det vill Forums nyvalde ordförande David Sundén fokusera på under de kommande två åren.

– Det känns mycket hedrande att vara ordförande för Forum. Forums styrka är att vi både pratar och gör. Vi möjliggör för samtal i sektorn genom exempelvis seminarieserien Måndagmorgon och driver frågor genom vårt politiska påverkansarbete. Samtidigt driver vi praktiska verksamheter som Volontärbyrån och Techsoup, säger David Sundén.

David Sundén har suttit i Forums styrelse i fyra år och har lång erfarenhet av den idéburna sektorn och har bland annat jobbat på Västerås Stadsmission och Sensus, båda medlemsorganisationer i Forum. Sedan våren 2013 driver han eget med fokus på organisations- och ledarskapsfrågor i ideella organisationer.

Som ordförande vill David Sundén fokusera på främst tre områden – fortsätta att utveckla Forums opinionsbildande arbete, skapa nya ytor för Forums medlemsorganisationer att driva sina sakfrågor och fortsätta att uppmuntra till sociala innovationer i den idéburna sektorn.

– Det skulle vara intressant att hitta nya ytor där Forums medlemsorganisationer kunde driva sina sakfrågor. Det finns alltid flera organisationer som jobbar med samma fråga och där det inte redan finns en samorganisering kan Forum kliva in, säger David Sundén.

David Sundén tror också att idéburna organisationer även i framtiden kommer att ha en stor roll i svensk välfärd, men att nya samhällsutmaningar kommer att öka trycket på den idéburna sektorn.

– Idéburna organisationer har genom historien kommit på sociala innovationer som efter ett tag har tagits över av det offentliga. Forum ska alltid sträva efter att vi har en gemensamt finansierad välfärd i Sverige men i framtiden kommer troligen trycket på den idéburna sektorn att bli större. Forum kan då skapa ett utrymme för idéburna organisationer att prata om denna förändring, fortsätter han.

David Sundén tror också att Forum har en stor chans att utvecklas i framtiden.

– Vi är i dag en respekterad organisation med inflytande, både inom politiken och inom idéburna organisationer. Det är många års slit som ligger bakom detta, det måste vi förvalta, säger han.

Under Forums representantskap igår den 16 juni valdes även:

Agneta Åhlund, Programchef Rädda Barnens Sverigeprogram, ledamot - nyval
Birthe Wallin, Direktor Skåne Stadsmission, ledamot, nyval
Erika Brundin, Utvecklings- och planeringschef i Svenska Kyrkan, ledamot, nyval
Carina Ohlsson, Riksdagsledamot, tidigare ordförande i Sveriges Kvinno - och Tjejjourers Riksförbund SKR, ledamot, omval
Fredrik Hedlund, Enhetschef Sensus studieförbund, ledamot, omval 
Anders M Johansson, Generalsekreterare Civilförsvarsförbundet, ledamot, omval


Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.