2015-02-20 10:50Pressmeddelande

David Sundén: ”Låt vittnesstödet fortsätta vara en del av svenskt föreningsliv”

null

I dag saknas betydande resurser för att driva ideella vittnesstödsverksamheter. Trots att detta medmänskliga stöd är helt avgörande. Vi uppmanar nu regeringen att stötta denna verksamhet så att den kan fortsätta vara en del av föreningslivet. Det skriver Forums ordförande David Sundén tillsammans med Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjouren Sverige i en debattartikel i Dagens Samhälle i dag.

Det är viktigt att vittnesstödsverksamheterna fortsätter att vara en del av föreningslivet. Många som i dag söker stöd har en misstro mot myndigheter, vilket var något jag också såg som direktor för Västerås Stadsmission. Den ideella sektorn skapar helt andra förutsättningar för bra resultat i denna typ av stödverksamhet, säger David Sundén, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Samtidigt saknas avsevärda resurser för att driva de ideella vittnesstödsverksamheterna, som i dag bidrar till att skapa en säkrare rättsprocess för alla inblandade. Över hälften av de som i dag samordnar de ideella vittnesstödjarna är själva ideella, vilket innebär utmaningar i att hålla ihop verksamheten långsiktigt.

Vittnesstödens engagemang samordnas av vittnesstödssamordnare – där närmare 60 procent är helt ideella. Totalt får 54 vittnesstödsverksamheter dela på drygt 5,5 miljoner kronor om året för samordning, vilket innebär att de flesta anställda samordnare endast har en deltidstjänst på 25 procent. Samtidigt ökar kraven på verksamheterna, vilket i sin tur ökar belastningen på samordnarna. ”, skriver Sundén och Alhem i debattartikeln.

Detta sker samtidigt som Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket sedan 2001 har haft som uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet bedrivs vid samtliga tings- och hovrätter.” (ur debattartikeln)

I samband med Brottsofferdagen nu på söndag och den utredning om vittnesstödets framtid som just nu pågår på uppdrag av regeringen vill Forum och Brottsofferjouren Sverige uppmana regeringen att stötta vittnesstödsverksamheten så att den kan fortsätta vara en del av föreningslivet.

– I dag är de fria intäkterna till den ideella sektorn på tillbakamarsch, som exempelvis avskaffandet av avdragsrätten på gåvor till ideella organisationer. Det offentliga ser oss mer och mer som företag och missar vår särart som ett viktigt bidrag i samhällsutvecklingen, säger David Sundén.

Läs hela debattartikeln

Här kan du ta del av debattartikeln i sin helhet.

För fler kommentarer kontakta:

David Sundén, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning

070-555 43 46

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på Twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.