2007-06-13 08:26Pressmeddelande

Dags att gå från ord till handling!

Nu publicerar Equal projektet ”Nätverk mot fattigdom” en kortversion av den nationella handlingsplanen för social trygghet och delaktighet. Vi gör det för att lyfta fram betydelsen av att många aktörer behöver komma in i detta arbete, för att på allvar få med de lokala verksamheterna. Det är där människorna detta handlar om finns och det är där handlingsplanen kan göra skillnad!

Vi har märkt att denna handlingsplan är rätt så okänd. Det är synd eftersom den erbjuder en chans till att nå längre i arbetet med att inkludera människor, än vad som skett hittills. Vi hoppas att denna kortversion skall vara så lätt att ta till sig att den faktiskt blir läst, och att den kan vara en inspirationskälla för de som vill undanröja hinder för människor, för de som brinner för att alla skall ha rätt till sysselsättning, till boende, till utbildning, till sociala sammanhang.

I Gävle har man arbetat i linje med handlingsplanens anda och där har man kunnat stötta människor, just för att man inte brytt sig så mycket om organisationsgränser, revir och andra hinder. Kommunen, ideella organisationer, kronofogden, bostadsbolaget, alla har dragit sitt strå till stacken, och man når längre!

- Det är uppfriskande och skapar förnyad framtidstro hos mig att se ett lokalt och konkret samarbete som faktiskt gör skillnad för de som hamnat i problem av olika slag. Och jag hoppas att fler nu väljer att använda handlingsplanen för att göra liknande saker, säger Jan Olsson som arbetat länge med handlingsplanerna i Sverige.

På tre orter har möten hållits med representation från föreningsliv, kooperation och från det offentliga. Det är Gävle, Örebro och Göteborg. Från det nationella nätverkets sida, som står bakom Equal-projektet ”Nätverk mot fattigdom” hoppas vi att dessa tre orter och de som verkar där, kan tjäna som en inspiration för många andra.

Det finns så många bra exempel på samverkan som hjälper människor, fler behöver höra om dem, fler orter behöver hitta till dem. Vårt nätverk med handlingsplanen som bas, kan vara det sammanhang där detta sker!

Jan Olsson, Nätverket mot social utestängning och Equalprojektet ”Nätverk mot fattigdom”
08-692 60 78, 070-7542684, jan.olsson@koopi.se


Här kan man ladda hem kortversionen av handlingsplanen:

http://www.socialforum.se eller

http://www.motutanforskap.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=79För den som vill kontakta nätverken i de tre orterna finns följande personer:

Göteborg: Füsun Uzuner, 031- 744 01 64, 0706-251969, fusun@kooperativkonsult.coop
Örebro: Ann-Marie Wulfstrand, 019-150025, 070-5516254, ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se
Gävle: Per-Eric Lindberg, 026- 170439 Per-Erik.Lindberg@svenskakyrkan.se
Bakgrund
Vid Europeiska rådets möte i Lissabon år 2000 slogs det fast att konkurrenskraft och tillväxt behöver öka inom EU. En del av vad som krävs för att det ska bli möjligt, konstaterade man, är en ökad sysselsättning, bättre sociala skyddsnät och en hållbar utveckling. Modernisering och förbättring av den sociala tryggheten beskrevs som viktiga steg för att kunna uppnå målsättningen om tillväxt.

Eftersom socialpolitik bedöms som en nationell angelägenhet inom EU lägger sig inte unionen i beslut om lagstiftning på det området. I stället hoppas man på att stimulera till förändring genom att det skapas goda exempel i de olika länderna, som går i linje med slutsatserna vid Lissabonmötet.

Därför har medlemsländernas regeringar fått i uppdrag att utarbeta treåriga handlingsplaner för respektive lands arbete mot fattigdom och social utestängning. Handlingsplanen ingår i sin tur i en nationell strategirapport som också ska behandla hur fler människor ska komma in på arbetsmarknaden och dessutom hur man tänker sig att arbeta för hållbara och rimliga pensioner och en hållbar och tillgänglig hälso- och sjukvård och äldreomsorg.

Det hela ska redovisas och godkännas av EU-kommissionen.

Handlingsplaner skrevs även åren 2001 och 2003 och en genomförande- och uppdateringsrapport 2005.

År 2010 är proklamerat som EU:s fattigdomsår och slutförberedelserna kommer att göras under det svenska ordförandeskapet hösten 2009. Ansvarig i regeringen för ordförandeskapet är Cecilia Malmström. Socialdepartementet har ansvaret för handlingsplanerna.Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.