2020-03-20 14:09Pressmeddelande

Civilsamhällets organisationer under stor press när coronapandemin begränsar social verksamhet

Mer än tre miljoner svenskar är ideellt engagerade i någon av landets 250 000 organisationer. Dessutom är drygt 180 000 personer anställda inom ideella sektorn. Organisationer ställer nu om för att möta de utmaningar som följer i pandemins spår, och många människor vill engagera sig för att bidra i krisen. Samtidigt slår coronapandemin hårt mot engagemanget för utsatta människor när verksamheter som språkfikor, matutdelning, äldreträffar och läxhjälp ställs in och volontärer behöver hålla sig hemma.

– Civilsamhällets organisationer och alla ideella bidrar till social gemenskap, att lösa samhällsutmaningar och att stötta de mest utsatta, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning. I kris behövs det ideella engagemanget som allra mest för att möta de stora sociala konsekvenserna.

Forum samlar många av landets största idéburna aktörer, som Röda Korset, Hela Människan, Sveriges Stadsmissioner, Rädda Barnen och Svenska kyrkan. I en ny rapport som Forum tagit fram, där mer än 50 organisationer ger sin bild av läget och konsekvenserna av coronapandemin, vittnar organisationerna om stora påfrestningar för verksamheterna.

–Vår målgrupp är ensamma människor. När fler och särskilt riskgrupper behöver isolera sig blir fler ensamma. Samtidigt är flertalet av våra volontärer pensionärer och många över 70 år, som uppmanas stanna hemma, säger en av de svarande organisationsföreträdarna.

Enorm påverkan på civilsamhället
Organisationer vittnar redan nu om ödesdigra konsekvenser för verksamheterna, ekonomin och de ofta utsatta människor som vi möter. 96 procent av de svarande säger att coronaviruset påverkat deras verksamhet, och berättar bland annat om utsatta människor som inte kan få den hjälp de behöver och personal som riskerar att sägas upp. Sex av tio anger att deras ekonomi har påverkats, och organisationerna är oroliga för hur de bidrag de fått för verksamhet påverkas när de inte kan fullfölja aktiviteterna.

–Vi ser med djup oro på en framtid med ökad utsatthet, arbetslöshet och psykisk ohälsa säger Patrik Schröder. Vi ser nu också hur civilsamhället ställer om, är innovativa och mobiliserar, och vill bidra. Men det klarar vi inte ensamma. Vi ser positivt på att regeringen med konkreta åtgärder nu börjar stödja de goda krafterna i civilsamhället och för dialog med oss. Nu om någonsin behövs denna konstruktiva samverkan och stödåtgärder som inkluderar civilsamhället.

Läs rapporten här: http://www.socialforum.se/wp-content/uploads/2020/03/Civilsamhället-och-covid19_200319-enkät-rapport.pdf

För mer information:
Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning
E-post: patrik.schroder@socialforum.se
Telefon: 070 692 06 53

Anna Snell, kommunikationsansvarig Forum – idéburna organisationer med social inriktning
E-post: anna.snell@socialforum.se
Telefon: 073 554 23 23

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.