2011-07-02 11:16Pressmeddelande

Civilsamhällets organisationer bygger välfärden - Forum för Frivilligt Socialt Arbete i Almedalen 2011

Civilsamhällets organisationer – nya, gamla, små och stora – bidrar varje dag till att bygga framtidens Sverige. Vi är en nödvändig och innovativ spjutspets för social utveckling i vårt samhälle. När engagemanget för politik och fackliga frågor sjunker, visar civilsamhällets organisationer en överraskande förmåga att samla människor, generera intresse, engagemang och vilja till förändring – över decennier. Sverige ligger kontinuerligt i topp i världen när det gäller medlemskap såväl som frivilligt arbete. Möt oss i ögonhöjd i de politiska samtalen, involvera oss i Sveriges socialpolitiska utveckling, låt oss bidra med spännande förslag till lösningar!

Föreningsliv, frivilligorganisationer, civilsamhälle, social ekonomi, tredje sektorn… kärt barn har många namn. Under senare år har denna del av samhället blivit alltmer intressant – för politiker, myndigheter och journalister. Det är positivt! Men en svårighet som civilsamhällets organisationer möts av är att man oftast bara vill fokusera på en av de roller som civilsamhället och människorna i det kan spela. Den inställningen begränsar våra möjligheter att vara det kreativa, framtidsinriktade och utvecklingsorienterade tillskott till samhället som vi kan och vill vara.

Civilsamhällets organisationer vill fokusera på det vi är bra på, att vara sociala innovatörer som identifierar samhällsproblem och finner lösningar på dem. Vi vill inte att frivilligarbete ska användas som ett verktyg för nedrustning av den generella välfärden där vi reduceras till utförare som tar över när det offentliga inte tar sitt ansvar. Vi försvarar och berikar välfärden.

Kring dessa frågor kretsar Forums deltagande i Almedalen, där vi arrangerar en heldag med seminarier och mingel tisdagen den 5 juli.

Mera om Forums tema för Almedalen finns att läsa här: http://socialforum.se/se/Nyheter/Civilsamhallets_organisationer_bygger_samhallet/

Hela programmet för dagen finns här: http://socialforum.se/se/Nyheter/Forum_i_Almedalen_2011/

14 av Forums 35 medlemsorganisationer arrangerar egna seminarier i Almedalen! En sammanställning över alla arrangemangen finns här: http://socialforum.se/se/Nyheter/Forum_och_vara_medlemsorganisationer_i_Almedalen_2011/

Presskontakt
Göran Pettersson, Generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete
070-9965425 goran.pettersson@socialforum.se

Om Forum för Frivilligt Socialt Arbete
Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget. Vi försvarar och berikar välfärden. www.socialforum.se  


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.