2017-03-09 06:58Pressmeddelande

Civilsamhället varnar - EU:s asylsystem riskerar att omöjliggöra permanenta uppehållstillstånd

null

Idag börjar Europaparlamentet förhandla om flera av de förslag som ligger till grund för EU:s nya gemensamma asylsystem. Om förslagen godkänns riskerar det att återinförandet av permanenta uppehållstillstånd i Sverige omöjliggörs. Nu kräver 18 idéburna organisationer att regeringen säkerställer att det inte blir verklighet. 

– Ända sedan regeringen stramade åt asyllagstiftningen förra året har Forums medlemmar som ingår i vårt asylnätverk vittnat om dess allvarliga konsekvenser och krävt att lagen rivs. Nu höjer vi rösten igen, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

I dag börjar alltså Europaparlamentets förhandlingar om EU:s nya gemensamma asylsystem. Förslaget innebär bland annat en begränsning för alla EU-länder att bevilja permanenta uppehållstillstånd till flyktingar och alternativt skyddsbehövande, vilket i sin tur påverkar möjligheten till familjeåterförening. Om förslaget går igenom innebär det att delar av Sveriges tillfälliga asyllagstiftning blir permanent.

– Forums medlemmar möter dagligen konsekvenserna av Sveriges tillfälliga asyllagstiftning. Det handlar framför allt om att människor utsätts för psykisk ohälsa, social utsatthet, utanförskap och en försvårad integration. Konsekvenser som många pekade på redan innan lagen infördes, fortsätter Göran Pettersson.

Vi är mycket oroade över utsatta barn och unga som kommit hit ensamma eller som skiljts från sin familj på vägen. Barn blir lätt offer för våld och övergrepp. Svenska barnläkarföreningen slår fast att tidsbegränsade uppehållstillstånd slår hårt mot traumatiserade barn. Det är inhumant att lämna barn inför en lång väntan där det enda hoppet är ett tillfälligt uppehållstillstånd, med små chanser att återförenas med sin familj på en trygg plats.(ur debattartikeln)

Nu kräver 18 idéburna organisationer, i en debattartikel i Aftonbladet, att regeringen tar strid och säkerställer att Bryssel inte reglerar bort Sveriges möjlighet att återgå till en human asyllagstiftning.

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

Följande organisationer skriver under debattartikeln:

Annika Skogar, ordförande Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Ann Svensen, generalsekreterare Individuell Människohjälp

Lena Ag, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges Kristna Råd

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd

Mohamed Ibrahim, generalsekreterare Islamic Relief

Karin Olsson, generalsekreterare KFUM

Ann-Sofie Roberntz, förbundssekreterare SIMON

Andreas Ardenfors, verksamhetsledare PingstFFS

Erika Brundin, stf. generalsekreterare Svenska Kyrkan

Elisabeth Dahlin, generalsekreterare Rädda Barnen

Lotta Säfström, Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner

Patrik Nordqvist, ordförande Tamam

Erica Molin, generalsekreterare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Under samordning av Forum – idéburna organisationer med social inriktning och CONCORD Sverige

För fler kommentarer kontakta:

Elin Aronsson
Presskontakt
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41

Göran Pettersson
Generalsekreterare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Foto: Joel Ahlgren

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.