2020-05-12 13:34Pressmeddelande

Civilsamhället välkomnar stödpaket till människor i utsatthet

null

Civilsamhället välkomnar den satsning på 100 miljoner till stödinsatser för utsatta människor som regeringen presenterade på dagens presskonferens. Samtidigt varnar man för att stora delar av verksamheten i ideella organisationer hotas när finansieringen rasar till följd av minskade intäkter och ökade kostnader för att stötta människor i utsatthet. Det menar de tre intresseorganisationerna för ideella sektorn Giva Sverige, Famna och Forum.

–Vi välkomnar regeringens satsning, och det är ett tydligt erkännande av civilsamhällets viktiga arbete för att stödja människor i utsatthet. Varje krona är efterlängtad och kommer att göra stor nytta genom våra organisationer, säger Patrik Schröder, ordförande för Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Det nya stödpaketet innebär att regeringen tillför 100 miljoner kronor till socialt inriktade idéburna organisationer. Av dessa avsätts 50 miljoner kronor för ökat behov av humanitära insatser till följd av krisen, för exempelvis papperslösa och personer i hemlöshet. 50 miljoner kronor avsätts för att underlätta för utsatta äldre som drabbas av social isolering med anledning av virusutbrottet.

–Coronapandemin har, precis som för näringslivet, haft enorma konsekvenser för organisationernas ekonomi och vi ser att ytterligare stödpaket kommer att behövas framöver. Givandet minskar. Secondhand-försäljningen rasar. Bidrag dras in. Vi beräknar tappet till över en miljard kronor under 2020, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Under tisdagens presskonferens förtydligade regeringen även att civilsamhällets organisationer har rätt till omställningsstöd på samma villkor som företag. Regeringens avsikt är att kravet om att ha F-skatt inte kommer att gälla de allmännyttiga organisationer som helt eller delvis är undantagna från skattskyldighet.

–Det är viktigt att alla de stödpaket som tas fram tar hänsyn till civilsamhällets förutsättningar och logiker. De stödpaket som tagits fram för näringslivet fungerar endast för en mycket begränsad del av den idéburna sektorn. Vi ser fram emot en tydlighet kring hur stöden ska fungera för våra medlemmar, för utan stöden hotas stora delar av civilsamhällets ordinarie verksamhet, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.

Läs hela förslaget här.

Presskontakt:
Anna Snell, kommunikationsansvarig, Forum
Telefon: 073-554 23 23
E-post: anna.snell@socialforum.se

Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forums medlemsorganisationer har cirka 3000 lokala enheter och 6,5 miljoner individuella medlemmar.

Branschorganisationen Giva Sverige arbetar för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Medlemsorganisationerna samlar totalt in cirka 8,8 miljarder kronor årligen från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser.

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har medlemmar som driver sjukvård, rehab, socialt arbete, arbetsintegrerande sociala företag, kvinno- och tjejjourer, verksamheter för personer med funktionsvariationer mm.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.